Mateřská škola Mirošov

Mirošov, Důlní 198 - mapa
kontaktní osoba: ředitelka školy Mgr. Alice Kozáková, tel. 377 103 138 a úseková vedoucí Jiřina Dolanová, tel. 371 782 866

 • SYSTÉM PEDAGOGICKÉ PÉČE:
  • pedagogická péče o děti i s respiračními chorobami – časté bronchitidy, astma,alergie,snížená imunita, atopické ekzémy, snížená imunita organizmu
  • provoz MŠ – 6.00 – 16.00 hod.
  • spolupráce ŘŠ, PP, pediatrů a odborných lékařů
  • předškolní vzdělávání se uskutečňuje podle ŠVP pro předškolní vzdělávání, individuální přístup
  materska skolka janov listopad 2006
 • PODMÍNKY ÚPLATY
  • Předškolní vzdělávání je poskytováno za úplatu.
 • OZDRAVNÝ PROGRAM
  • V každé třídě pračky vzduchu a zvlhčovače vzduchu – likvidují bacily
  • inhalace – děti denně inhalují speciální inhalační roztok (v případě specifických potíží lék předepsaný lékařem)
  • masáže – míčkovou metodou
  • hra na flétnu – zábavnou formou se všechny děti naučí hrát na flétnu; podstatou hry na flétnu je naučit se správně dýchat
  • dechová cvičení s Acapellou
  • cvičení rehabilitační, cvičení na fyziobalech, cvičení na nestabilní plošině
  • plavání v bazénu
  • ozdravné klimatické pobyty – hory

                                                      PRO RODIČE DĚTÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY MIROŠOV

Vážení rodiče,

v souvislosti s neustále se měnící situací COVID-19 budete aktuálně informováni

p. učitelkami vašich dětí.

Zároveň vás prosím o sledování webových stránek Ministerstva školství, mládeže

a tělovýchovy ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve spolupráci s Ministerstvem

zdravotnictví ČR vydalo manuál k provozu škol a školských zařízení  ve školním

roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19:

https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1

https://www.msmt.cz/aktuality (zde najdete ze dne 23.10.2020 - ČSSZ: Nový formulář na ošetřovné).

Mateřská škola musí být od 27.10.2020 do 30.10.2020 dočasně uzavřena.

Podrobně vás informovala a bude vás nadále aktuálně informovat úseková vedoucí Jiřina Dolanová.

Děkuji za pochopení                                                         

                                                                                            Mgr. Alice Kozáková
                                                                                                  ředitelka školy       

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                        

V Plzni dne 17. 4. 2020

Vážení rodiče, 

v souvislosti s prevencí nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 situace vyžaduje organizovat zápisy

BEZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ I ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ. Po ukončení mimořádných opatření bude uspořádáno

setkání s dětmi a jejich zákonnými zástupci zaměřené na seznámení s prostředím školy, vzdělávacím programem, pedagogy

a prostory školy (motivační část). Zápisy se budou konat od 4. 5. 2020 do 15. 5. 2020.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ NENÍ PŘÍTOMNA VE FN ŘEDITELKA ŠKOLY.

PŘÍTOMNA JE ASISTENTKA ŘEDITELKY ŠKOLY V PONDĚLÍ a VE STŘEDU v době od 9,15 do 11,45 hod. 

VŠECHNY INFORMACE JSOU SDĚLENY NÍŽE:

A) ZPŮSOBY PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY = ZÁPISOVÉHO LISTU a dalších povinných dokladů

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je PŘIHLÁŠKU = ZÁPISOVÝ LIST

a další povinné doklady možné DORUČIT následujícími ZPŮSOBY:

1. přes DATOVOU SCHRÁNKU ŠKOLY: xsgxq9n

2. E-MAILEM s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý e-mail):  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

(POZOR!!! CMAIL.CZ - NIKOLIV EMAIL.CZ)

3. POŠTOU jako DOPORUČENÝ DOPIS na adresu:

Ředitelka školy

Mgr. Alice Kozáková

ZŠ a MŠ při Fakultní nemocnici

alej Svobody 80

323 00 Plzeň

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pokud by bylo podání DOKLADŮ učiněno pomocí jiných technických prostředků

(např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5ti dnů ze strany zákonného zástupce

potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

B) KRITÉRIA K PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ: 

Děti jsou přijímány v tomto pořadí:

1.  s odkladem povinné školní docházky s trvalým bydlištěm v obci;

2.  v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s trvalým bydlištěm v obce;

3.  s odkladem povinné školní docházky s jiným trvalým bydlištěm;

4.  v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s jiným trvalým bydlištěm;

5.  podle věkuk celodenní docházce budou přijímány děti v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity školy s trvalým bydlištěm v obci;

6.  podle věkuk celodenní docházce budou přijímány děti v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity školy s jiným trvalým bydlištěm;

7.  podle věku k omezené docházce budou přijímány děti v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity školy s trvalým bydlištěm v obci;

8.  podle věku k omezené docházce budou přijímány děti v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity školy s jiným trvalým bydlištěm;

9.  v případě většího počtu zájemců, kteří splňují výše uvedená kritéria, bude přihlédnuto k věku dítěte, zaměstnanosti zákonných zástupců dítěte, k umístění staršího sourozence v zařízení.

Při rozhodování o přijetí dítěte bere ředitelka školy v úvahu jednotlivá kritéria ve výše uvedeném pořadí 1. – 9.

C) DOKLADY K PŘIJETÍ DÍTĚTE, KTERÉ MUSÍTE ZASLAT:

a) ZÁPISOVÝ LIST (prosím, vyplňte ČITELNĚ OBA LISTY) - KE STAŽENÍ str. 1 +  KE STAŽENÍ str. 2

b) PROHLÁŠENÍ (prosím, vyplňte ČITELNĚ) - KE STAŽENÍ 

c) KOPIE RODNÉHO LISTU

d) KOPIE OČKOVACÍHO PRŮKAZU

------------------------------------------------------------------------------

e) EVIDENČNÍ LIST vyplníte osobně

f) INFORMOVANÝ SOUHLAS obdržíte až osobně

g) RODNÝ LIST DÍTĚTE předložíte až osobně.

Více informací na http://www.msmt.cz/opatreni-k-zapisum-do-ms-pro-skolni-rok-2020-2021

Na Vaše děti se těší tým pedagogů, jejichž filozofií je laskavá důslednost, aby Vaše děti byly 

vybaveny kvalitními znalostmi a pozitivními emocionálními zkušenostmi :-)                                                                                                    

                                                                                                   Mgr. Alice Kozáková
                                                                                                       ředitelka školy                                                

 


2006 - 2016 © ZŠ a MŠ při Fakultní nemocnici, Plzeň | Webdesign: AGIONET s.r.o.