Mateřská škola Mirošov

Mirošov, Důlní 198 - mapa
kontaktní osoba: ředitelka školy Mgr. Alice Kozáková, tel. 377 103 138 a úseková vedoucí Jiřina Dolanová, tel. 371 782 866

 • SYSTÉM PEDAGOGICKÉ PÉČE:
  • pedagogická péče o děti i s respiračními chorobami – časté bronchitidy, astma,alergie,snížená imunita, atopické ekzémy, snížená imunita organizmu
  • provoz MŠ – 6.00 – 16.00 hod.
  • spolupráce ŘŠ, PP, pediatrů a odborných lékařů
  • předškolní vzdělávání se uskutečňuje podle ŠVP pro předškolní vzdělávání, individuální přístup
  materska skolka janov listopad 2006
 • PODMÍNKY ÚPLATY
  • Předškolní vzdělávání je poskytováno za úplatu.
 • OZDRAVNÝ PROGRAM
  • V každé třídě pračky vzduchu a zvlhčovače vzduchu – likvidují bacily
  • inhalace – děti denně inhalují speciální inhalační roztok (v případě specifických potíží lék předepsaný lékařem)
  • masáže – míčkovou metodou
  • hra na flétnu – zábavnou formou se všechny děti naučí hrát na flétnu; podstatou hry na flétnu je naučit se správně dýchat
  • dechová cvičení s Acapellou
  • cvičení rehabilitační, cvičení na fyziobalech, cvičení na nestabilní plošině
  • plavání v bazénu
  • ozdravné klimatické pobyty – hory

                                                      PRO RODIČE DĚTÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY MIROŠOV

V Plzni den 22. 4. 2021

Vážení rodiče,

v souvislosti s neustále se měnící situací z důvodu pandemie koronaviru vás prosím

o sledování webových stránek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

a Ministerstva zdravotnictví ČR.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve spolupráci s Ministerstvem

zdravotnictví ČR vydalo manuál k provozu škol a školských zařízení  ve školním

roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19:

https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1

https://www.msmt.cz/aktuality 

Od 26. 4. 2021 se koná prezenční vzdělávání všech dětí v MŠ Mirošov.

Více informací: https://www.msmt.cz/materske-skoly-26-dubna-se-otevrou-ve-trech-krajich

Vzhledem k současné době platí zákaz vstupu do kanceláře vedení školy a do budovy školy.

Žádosti o informace posílejte, prosím, na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Děkuji za pochopení                                                                                     

                                                                                                     Mgr. Alice Kozáková
                                                                                                         ředitelka školy 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

V Plzni dne 10. 3. 2021

                                                      PRO RODIČE DĚTÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY MIROŠOV

                                         INFORMACE K ORGANIZACI ZÁPISŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Vážení rodiče, 

v souvislosti s prevencí nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 situace vyžaduje organizovat zápisy

BEZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ I ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ. Po ukončení mimořádných opatření bude uspořádáno

setkání s dětmi a jejich zákonnými zástupci zaměřené na seznámení s prostředím školy, vzdělávacím programem, pedagogy

a prostory školy (motivační část). Zápisy se budou konat od 2. 5. 2021 do 16. 5. 2021.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ NENÍ PŘÍTOMNA VE FN ŘEDITELKA ŠKOLY.

PŘÍTOMNA JE ASISTENTKA ŘEDITELKY ŠKOLY V PONDĚLÍ a VE STŘEDU v době od 9,15 do 11,45 hod. 

VŠECHNY INFORMACE JSOU SDĚLENY NÍŽE:

A) ZPŮSOBY PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY = ZÁPISOVÉHO LISTU a dalších povinných dokladů

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je PŘIHLÁŠKU = ZÁPISOVÝ LIST

a další povinné doklady možné DORUČIT následujícími ZPŮSOBY:

1. přes DATOVOU SCHRÁNKU ŠKOLY: xsgxq9n

2. E-MAILEM s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý e-mail):  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

(POZOR!!! CMAIL.CZ - NIKOLIV EMAIL.CZ)

3. POŠTOU jako DOPORUČENÝ DOPIS na adresu:

Ředitelka školy

Mgr. Alice Kozáková

ZŠ a MŠ při Fakultní nemocnici

alej Svobody 80

323 00 Plzeň

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pokud by bylo podání DOKLADŮ učiněno pomocí jiných technických prostředků

(např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5ti dnů ze strany zákonného zástupce

potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

B) KRITÉRIA K PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ

Děti jsou přijímány v tomto pořadí:

1.  s odkladem povinné školní docházky s trvalým bydlištěm v obci;

2.  v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s trvalým bydlištěm v obce;

3.  s odkladem povinné školní docházky s jiným trvalým bydlištěm;

4.  v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s jiným trvalým bydlištěm;

5.  podle věku – k celodenní docházce budou přijímány děti v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity školy s trvalým bydlištěm v obci;

6.  podle věku – k celodenní docházce budou přijímány děti v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity školy s jiným trvalým bydlištěm;

7.  v případě většího počtu zájemců, kteří splňují výše uvedená kritéria, bude přihlédnuto k věku dítěte, zaměstnanosti zákonných zástupců dítěte, k umístění staršího sourozence v zařízení.

Při rozhodování o přijetí dítěte bere ředitelka školy v úvahu jednotlivá kritéria ve výše uvedeném pořadí 1. – 7.

C) DOKLADY K PŘIJETÍ DÍTĚTE, KTERÉ MUSÍTE ZASLAT:

a) ZÁPISOVÝ LIST do MŠ (prosím, vyplňte ČITELNĚ OBA LISTY, u školního roku uveďte: 2021/2022)

PDF KE STAŽENÍ: (list 1), (list 2)

b) ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ k očkování dítěte (prosím, vyplňte ČITELNĚ) - PDF KE STAŽENÍ: (Čestné prohlášení).

c) KOPIE RODNÉHO LISTU

d) KOPIE OČKOVACÍHO PRŮKAZU

------------------------------------------------------------------------------

e) EVIDENČNÍ LIST vyplníte osobně

f) INFORMOVANÝ SOUHLAS obdržíte až osobně

g) RODNÝ LIST DÍTĚTE předložíte až osobně.

Na Vaše děti se těší tým pedagogů, jejichž filozofií je laskavá důslednost, aby Vaše děti byly 

vybaveny kvalitními znalostmi a pozitivními emocionálními zkušenostmi :-)                                                                                                    

                                                                                                   Mgr. Alice Kozáková
                                                                                                       ředitelka školy                                                

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                     


2006 - 2016 © ZŠ a MŠ při Fakultní nemocnici, Plzeň | Webdesign: AGIONET s.r.o.