Autistické třídy

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Plzeň – Bory, Skupova 15, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 377 429 383 nebo 723 442 956 - mapa

ředitelka školy Mgr. Alice Kozáková, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 377 103 138

 • SYSTÉM SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ PÉČE:
  • třídy jsou určeny pro žáky 1. – 9. ročníku ZŠ s poruchami autistického spektra – vysoce funkční* tzn. bez mentálního postižení
  • žáci jsou přijímáni v jakémkoliv ročníku ZŠ během celého školního roku, pokud je volné místo
  • autistické třídy jsou plně obsazeny i pro školní rok 2023/2024 z důvodů: postupu stávajících žáků stávajících autistických tříd do následujících ročníků + již evidovaných/diagnostikovaných předškoláků v SPC 
  • malotřídní typ výuky podle ŠVP pro základní vzdělávání, individuální přístup, realizuje se tzv. systém strukturovaného učení
  • další informace poskytne ředitelka školy Mgr. Alice Kozáková.
                                                                                                               

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

INFORMACE K ORGANIZACI ZÁPISŮ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 

Vážení rodiče, 

v souvislosti s prevencí nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 situace vyžaduje organizovat zápisy

BEZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ I ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ. Po ukončení mimořádných opatření bude uspořádáno

setkání s dětmi a jejich zákonnými zástupci zaměřené na seznámení s prostředím školy, vzdělávacím programem, pedagogy

a prostory školy (motivační část). Zápisy se budou konat celý měsíc; tj. od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ NENÍ PŘÍTOMNA ŘEDITELKA ŠKOLY.

Mohou Vás napadat různé dotazy - můžete se podívat na chat. Je z dřívější doby,

ale můžete zde najít odpovědi na Vaše dotazy: https://old.fnplzen.cz/chat_archiv.asp?id_chat=13

PŘÍTOMNA JE ASISTENTKA ŘEDITELKY ŠKOLY V PONDĚLÍ a VE STŘEDU

VŠECHNY INFORMACE JSOU SDĚLENY NÍŽE:

A) ZPŮSOBY PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY = ZÁPISOVÉHO LISTU

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je PŘIHLÁŠKU = ZÁPISOVÝ LIST

možné DORUČIT následujícími ZPŮSOBY:

1. přes DATOVOU SCHRÁNKU ŠKOLY: xsgxq9n

2. E-MAILEM s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý e-mail):  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

(POZOR!!! CMAIL.CZ - NIKOLIV EMAIL.CZ)

3. POŠTOU jako DOPORUČENÝ DOPIS na adresu:

Ředitelka školy

Mgr. Alice Kozáková

ZŠ a MŠ při Fakultní nemocnici

alej Svobody 80

323 00 Plzeň

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pokud by bylo podání PŘIHLÁŠKY učiněno pomocí jiných technických prostředků

(např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5ti dnů ze strany zákonného zástupce

potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

B) PODMÍNKY PŘIJETÍ ŽÁKA DO SPECIÁLNÍ TŘÍDY - tzv. AUTISTICKÉ TŘÍDY

- musí se jednat o žáka s PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA - VYSOCE FUNKČNÍ

C) DOKLADY ŽÁKA DO SPECIÁLNÍ TŘÍDY - tzv. AUTISTICKÉ TŘÍDY

a) ZÁPISOVÝ LIST do ZŠ (prosím, vyplňte ČITELNĚ OBA LISTY, u školního roku uveďte: 2021/2022)

PDF KE STAŽENÍ: (list 1), (list 2) - na 1. listu u ročníku uveďte dle volby: 1. AUTB nebo 1. AUTL

(vysvětlivka: 1. AUTB = BORY; 1. AUTL = LOCHOTÍN)

b) DOPORUČENÍ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA (dále jen SPC), Plzeň

1. SPC, Macháčkova 43, Plzeň, telefon: 377 539 337; +420 777 354 734; 

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

2. SPC pro děti s vadami řeči, Ke Špitálskému lesu 3, Plzeň, telefon: 377 260 069;

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Úzce spolupracujeme sevšemi týmy všech SPC.

VZHLEDEM K SOUČASNÉ SITUACI S DOPORUČENÍM POČKÁME, OBDRŽÍTE tzv. VÝZVU

c) DOPORUČENÍ OD ODBORNÉHO LÉKAŘE (pedopsychiatra)

úzce spolupracujeme s MUDr. J. Rumlovou - 732 314 409 a MUDr. V. Bečvářovou - 739 677 689

d) INFORMOVANÝ SOUHLAS obdržíte až osobně

e) RODNÝ LIST ŽÁKA předložíte až osobně.

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY - NUTNÉ DOKLADY:

a) ZÁPISOVÝ LIST do ZŠ (prosím, vyplňte ČITELNĚ OBA LISTY, u školního roku uveďte: 2021/2022)

PDF KE STAŽENÍ: (list 1), (list 2) - na 1. listu u ročníku uveďte dle volby: 1. AUTB nebo 1. AUTL

(vysvětlivka: 1. AUTB = BORY; 1. AUTL = LOCHOTÍN)

b) ŽÁDOST O ODKLAD povinné školní docházky (u školního roku uveďte: 2021/2022)

PDF KE STAŽENÍ: (Odklad).

c) POSUDEK PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY nebo

POSUDEK SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA

d) POSUDEK ODBORNÉHO LÉKAŘE nebo KLINICKÉHO PSYCHOLOGA.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ pro rodiče, kteří nemají možnost stažení dokumentů:

DOKUMENTY BUDOU K DISPOZICI na detašovaných pracovištích BĚHEM CELÉHO DUBNA 2021

V PONDĚLÍ A VE STŘEDU OD 14,00 DO 17,00 HODIN - službu zde budou mít pedagogové

ZE ZDRAVOTNÍCH TŘÍD = BUDOVA ZDRAVOTNÍCH TŘÍD, NIKOLIV AUTISTICKÝCH TŘÍD.

Prosím, zazvoňte DLE INFORMACE NA DVEŘÍCH KAŽDÉHO PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNÍCH TŘÍD.

Adresy detašovaných pracovišť - BUDETE :

PLZEŇ - BORY, Skupova 15, telefon: 377 429 383

PLZEŇ - LOCHOTÍN, Manětínská 37, telefon: 377 531 353

Na Vaše děti se těší týmy speciálních pedagogů, jejichž filozofií je laskavá důslednost, aby Vaše

děti byly vybaveny kvalitními znalostmi a pozitivními emocionálními zkušenostmi :-)                                                  

                                                                                                                       Mgr. Alice Kozáková
                                                                                                                             ředitelka školy                                                                                                               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2006 - 2022 © ZŠ a MŠ při Fakultní nemocnici, Plzeň | Webdesign: AGIONET s.r.o.