Autistické třídy

Plzeň – Bory, Skupova 15, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 377 429 383 nebo 723 442 956 - mapa

ředitelka školy Mgr. Alice Kozáková, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 377 103 138

  • SYSTÉM SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ PÉČE:
    • třídy jsou určeny pro žáky 1. – 9. ročníku ZŠ s poruchami autistického spektra – vysoce funkční* tzn. bez mentálního postižení
    • žáci jsou přijímáni v jakémkoliv ročníku ZŠ během celého školního roku
    • malotřídní typ výuky podle ŠVP pro základní vzdělávání, individuální přístup, realizuje se tzv. systém strukturovaného učení
    • další informace poskytne ředitelka školy

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

INFORMACE K ORGANIZACI ZÁPISŮ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Vážení rodiče,

zapisují se děti narozené od 1. 9. 2016 - 31. 8. 2017.

Zápisy do 1. tříd - školní rok 2023/2024 (více informací viz odkaz Zápisy do 1. tříd)

Dny otevřených dveří:  dle individuální domluvy - Plzeň - Bory, Skupova 15 - tel. 377 429 383 nebo 723 442 956 

TERMÍNY zápisů

PODMÍNKY PŘIJETÍ DO SPECIÁLNÍ TŘÍDY - tzv. AUTISTICKÉ TŘÍDY

- musí se jednat o dítě s PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA - VYSOCE FUNKČNÍ

DOKLADY dítěte DO SPECIÁLNÍ TŘÍDY - tzv. AUTISTICKÉ TŘÍDY

a) ZÁPISOVÝ LIST - formulář naší školy - ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI OBDRŽÍ OSOBNĚ PŘI ZÁPISU DÍTĚTE

b) DOPORUČENÍ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA (dále jen SPC), Plzeň

1. SPC, Macháčkova 43, Plzeň, telefon: 377 539 337 nebo 777 354 734; 

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

2. SPC pro děti s vadami řeči, Ke Špitálskému lesu 3, Plzeň, telefon: 377 260 069;

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Úzce spolupracujeme sevšemi týmy všech SPC.

c) DOPORUČENÍ OD ODBORNÉHO LÉKAŘE (pedopsychiatra)

úzce spolupracujeme s MUDr. J. Rumlovou - 732 314 409, MUDr. V. Bečvářovou - 739 677 689, MUDr. J. Komorousovou, Ph. D. - 371 430 090

d) INFORMOVANÝ SOUHLAS - formulář naší školy - ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI OBDRŽÍ OSOBNĚ PŘI ZÁPISU DÍTĚTE

e) RODNÝ LIST dítěte.

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY - NUTNÉ DOKLADY:

a) ZÁPISOVÝ LIST - formulář naší školy - ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI OBDRŽÍ OSOBNĚ PŘI ZÁPISU DÍTĚTE

b) ŽÁDOST O ODKLAD povinné školní docházky - formulář naší školy - ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI OBDRŽÍ OSOBNĚ PŘI ZÁPISU DÍTĚTE

c) POSUDEK PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY nebo

POSUDEK SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA

d) POSUDEK ODBORNÉHO LÉKAŘE nebo KLINICKÉHO PSYCHOLOGA.

Na Vaše děti se těší týmy speciálních pedagogů, jejichž filozofií je laskavá důslednost, aby Vaše

děti byly vybaveny kvalitními znalostmi a pozitivními emocionálními zkušenostmi :-)                                                  

                                                                                                                       Mgr. Alice Kozáková
                                                                                                                             ředitelka školy                                                                                                               

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Plzni dne 10. 3. 2021

PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

INFORMACE K ORGANIZACI ZÁPISŮ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 

Vážení rodiče, 

v souvislosti s prevencí nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 situace vyžaduje organizovat zápisy

BEZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ I ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ. Po ukončení mimořádných opatření bude uspořádáno

setkání s dětmi a jejich zákonnými zástupci zaměřené na seznámení s prostředím školy, vzdělávacím programem, pedagogy

a prostory školy (motivační část). Zápisy se budou konat celý měsíc; tj. od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ NENÍ PŘÍTOMNA ŘEDITELKA ŠKOLY.

Mohou Vás napadat různé dotazy - můžete se podívat na chat. Je z dřívější doby,

ale můžete zde najít odpovědi na Vaše dotazy: https://old.fnplzen.cz/chat_archiv.asp?id_chat=13

PŘÍTOMNA JE ASISTENTKA ŘEDITELKY ŠKOLY V PONDĚLÍ a VE STŘEDU

VŠECHNY INFORMACE JSOU SDĚLENY NÍŽE:

A) ZPŮSOBY PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY = ZÁPISOVÉHO LISTU

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je PŘIHLÁŠKU = ZÁPISOVÝ LIST

možné DORUČIT následujícími ZPŮSOBY:

1. přes DATOVOU SCHRÁNKU ŠKOLY: xsgxq9n

2. E-MAILEM s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý e-mail):  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

(POZOR!!! CMAIL.CZ - NIKOLIV EMAIL.CZ)

3. POŠTOU jako DOPORUČENÝ DOPIS na adresu:

Ředitelka školy

Mgr. Alice Kozáková

ZŠ a MŠ při Fakultní nemocnici

alej Svobody 80

323 00 Plzeň

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pokud by bylo podání PŘIHLÁŠKY učiněno pomocí jiných technických prostředků

(např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5ti dnů ze strany zákonného zástupce

potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

B) PODMÍNKY PŘIJETÍ ŽÁKA DO SPECIÁLNÍ TŘÍDY - tzv. AUTISTICKÉ TŘÍDY

- musí se jednat o žáka s PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA - VYSOCE FUNKČNÍ

C) DOKLADY ŽÁKA DO SPECIÁLNÍ TŘÍDY - tzv. AUTISTICKÉ TŘÍDY

a) ZÁPISOVÝ LIST do ZŠ (prosím, vyplňte ČITELNĚ OBA LISTY, u školního roku uveďte: 2021/2022)

PDF KE STAŽENÍ: (list 1), (list 2) - na 1. listu u ročníku uveďte dle volby: 1. AUTB nebo 1. AUTL

(vysvětlivka: 1. AUTB = BORY; 1. AUTL = LOCHOTÍN)

b) DOPORUČENÍ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA (dále jen SPC), Plzeň

1. SPC, Macháčkova 43, Plzeň, telefon: 377 539 337; +420 777 354 734; 

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

2. SPC pro děti s vadami řeči, Ke Špitálskému lesu 3, Plzeň, telefon: 377 260 069;

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Úzce spolupracujeme sevšemi týmy všech SPC.

VZHLEDEM K SOUČASNÉ SITUACI S DOPORUČENÍM POČKÁME, OBDRŽÍTE tzv. VÝZVU

c) DOPORUČENÍ OD ODBORNÉHO LÉKAŘE (pedopsychiatra)

úzce spolupracujeme s MUDr. J. Rumlovou - 732 314 409 a MUDr. V. Bečvářovou - 739 677 689

d) INFORMOVANÝ SOUHLAS obdržíte až osobně

e) RODNÝ LIST ŽÁKA předložíte až osobně.

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY - NUTNÉ DOKLADY:

a) ZÁPISOVÝ LIST do ZŠ (prosím, vyplňte ČITELNĚ OBA LISTY, u školního roku uveďte: 2021/2022)

PDF KE STAŽENÍ: (list 1), (list 2) - na 1. listu u ročníku uveďte dle volby: 1. AUTB nebo 1. AUTL

(vysvětlivka: 1. AUTB = BORY; 1. AUTL = LOCHOTÍN)

b) ŽÁDOST O ODKLAD povinné školní docházky (u školního roku uveďte: 2021/2022)

PDF KE STAŽENÍ: (Odklad).

c) POSUDEK PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY nebo

POSUDEK SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA

d) POSUDEK ODBORNÉHO LÉKAŘE nebo KLINICKÉHO PSYCHOLOGA.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ pro rodiče, kteří nemají možnost stažení dokumentů:

DOKUMENTY BUDOU K DISPOZICI na detašovaných pracovištích BĚHEM CELÉHO DUBNA 2021

V PONDĚLÍ A VE STŘEDU OD 14,00 DO 17,00 HODIN - službu zde budou mít pedagogové

ZE ZDRAVOTNÍCH TŘÍD = BUDOVA ZDRAVOTNÍCH TŘÍD, NIKOLIV AUTISTICKÝCH TŘÍD.

Prosím, zazvoňte DLE INFORMACE NA DVEŘÍCH KAŽDÉHO PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNÍCH TŘÍD.

Adresy detašovaných pracovišť - BUDETE :

PLZEŇ - BORY, Skupova 15, telefon: 377 429 383

PLZEŇ - LOCHOTÍN, Manětínská 37, telefon: 377 531 353

Na Vaše děti se těší týmy speciálních pedagogů, jejichž filozofií je laskavá důslednost, aby Vaše

děti byly vybaveny kvalitními znalostmi a pozitivními emocionálními zkušenostmi :-)                                                  

                                                                                                                       Mgr. Alice Kozáková
                                                                                                                             ředitelka školy                                                                                                               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2006 - 2022 © ZŠ a MŠ při Fakultní nemocnici, Plzeň | Webdesign: AGIONET s.r.o.