Autistické třídy

Plzeň – Bory, Skupova 15 - mapa

Plzeň – Lochotín, Manětínská 37 - mapa


kontaktní osoba: ředitelka školy Mgr. Alice Kozáková, tel. 377 103 138

  • SYSTÉM SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ PÉČE:
    • třídy jsou určeny pro žáky 1. – 9. ročníku ZŠ s poruchami autistického spektra – vysoce funkční
    • žáci jsou přijímáni v jakémkoliv ročníku ZŠ během celého školního roku
    • malotřídní typ výuky podle ŠVP pro základní vzdělávání, individuální přístup, realizuje se tzv. systém strukturovaného učení
    • další informace poskytne ředitelka školy

   

PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

INFORMACE K ORGANIZACI ZÁPISŮ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Vážení rodiče,

zatím sděluji tyto informace:

zápisy do 1. ročníků jsou ve dnech 6.4.2021 a 13.4.2021 od 14,00 do 18,00 hodin.

                                                                                                 Mgr. Alice Kozáková
                                                                                                       ředitelka školy                                                                                                                                      

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                    

INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ K ORGANIZACI ZÁPISŮ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE  PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

a

INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ, KTEŘÍ PŘESTOUPÍ DO AUTISTICKÉ TŘÍDY  -  ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

V Plzni dne 26. 3. 2020

Vážení rodiče, 

v souvislosti s prevencí nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 situace vyžaduje organizovat zápisy

BEZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ I ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ. Po ukončení mimořádných opatření bude uspořádáno

setkání s dětmi a jejich zákonnými zástupci zaměřené na seznámení s prostředím školy, vzdělávacím programem, pedagogy

a prostory školy (motivační část). Zápisy se budou konat celý měsíc; tj. od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ NENÍ PŘÍTOMNA ŘEDITELKA ŠKOLY.

PŘÍTOMNA JE ASISTENTKA ŘEDITELKY ŠKOLY V PONDĚLÍ a VE STŘEDU v době od 9,15 do 11,45 hod. 

VŠECHNY INFORMACE JSOU SDĚLENY NÍŽE:

A) ZPŮSOBY PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY = ZÁPISOVÉHO LISTU

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je PŘIHLÁŠKU = ZÁPISOVÝ LIST

možné DORUČIT následujícími ZPŮSOBY:

1. přes DATOVOU SCHRÁNKU ŠKOLY: xsgxq9n

2. E-MAILEM s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý e-mail):  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

(POZOR!!! CMAIL.CZ - NIKOLIV EMAIL.CZ)

3. POŠTOU jako DOPORUČENÝ DOPIS na adresu:

Ředitelka školy

Mgr. Alice Kozáková

ZŠ a MŠ při Fakultní nemocnici

alej Svobody 80

323 00 Plzeň

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pokud by bylo podání PŘIHLÁŠKY učiněno pomocí jiných technických prostředků

(např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5ti dnů ze strany zákonného zástupce

potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

B) PODMÍNKY PŘIJETÍ ŽÁKA DO SPECIÁLNÍ TŘÍDY - tzv. AUTISTICKÉ TŘÍDY

- musí se jednat o žáka s PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA - VYSOCE FUNKČNÍ

C) DOKLADY ŽÁKA DO SPECIÁLNÍ TŘÍDY - tzv. AUTISTICKÉ TŘÍDY

a) ZÁPISOVÝ LIST  pro BUDOUCÍ PRVŇÁČKY (prosím, vyplňte ČITELNĚ OBA LISTY):

- KE STAŽENÍ 1 a KE STAŽENÍ 2

b) ZÁPISOVÝ LIST  pro ŽÁKY, KTEŘÍ BUDOU PŘESTUPOVAT = ŽÁCI OD 2. roč. DO 9. roč.

(prosím, vyplňte ČITELNĚ OBA LISTY):

- KE STAŽENÍ 1 a KE STAŽENÍ 2 

c) DOPORUČENÍ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA (dále jen SPC), Plzeň

1. SPC, Macháčkova 43, Plzeň, telefon: 377 539 337; +420 777 354 734; 

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

2. SPC pro děti s vadami řeči, Ke Špitálskému lesu 3, Plzeň, telefon: 377 260 069;

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Úzce spolupracujeme sevšemi týmy všech SPC.

VZHLEDEM K SOUČASNÉ SITUACI S DOPORUČENÍM POČKÁME, OBDRŽÍTE tzv. VÝZVU

d) DOPORUČENÍ OD ODBORNÉHO LÉKAŘE (pedopsychiatra)

úzce spolupracujeme s MUDr. J. Rumlovou - 732 314 409 a MUDr. V. Bečvářovou - 739 677 689

e) INFORMOVANÝ SOUHLAS obdržíte až osobně

f) RODNÝ LIST ŽÁKA předložíte až osobně.

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY - NUTNÉ DOKLADY:

a) ZÁPISOVÝ LIST (prosím, vyplňte ČITELNĚ OBA LISTY) - KE STAŽENÍ 1 a KE STAŽENÍ 2

b) ŽÁDOST O ODKLAD povinné školní docházky - KE STAŽENÍ

c) POSUDEK PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY nebo

POSUDEK SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA

d) POSUDEK ODBORNÉHO LÉKAŘE nebo KLINICKÉHO PSYCHOLOGA.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: pro rodiče, kteří nemají možnost stažení dokumentů, jsou k dispozici

VE VRÁTNICI FAKULTNÍ NEMOCNICE LOCHOTÍN - VCHOD "F" - hned VPRAVO. Vchod je hlídán;

nutné sdělit, že si jdete do vrátnice pro doklady (zvolíte jednu z variant: a) pro děti s odkladem PŠD; 

b) pro budoucí prvňáčky; c) pro žáky do autistické třídy). VŽDY SI VYŽÁDÁTE POUZE JEDEN DOKLAD

PRO JEDNO DÍTĚ. Paní asistentka bude každé pondělí a středu sledovat, zda je dostatek dokladů v obálkách.

 

Na Vaše děti se těší týmy speciálních pedagogů, jejichž filozofií je laskavá důslednost, aby Vaše děti byly 

vybaveny kvalitními znalostmi a pozitivními emocionálními zkušenostmi :-)                                                                                                    

                                                                                                                       Mgr. Alice Kozáková
                                                                                                                             ředitelka školy                                                                                                               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2006 - 2016 © ZŠ a MŠ při Fakultní nemocnici, Plzeň | Webdesign: AGIONET s.r.o.