ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Vážení rodiče,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR vydalo

k provozu škol a školských zařízení  ve školním roce 2021/2022 tyto materiály

Nejčastější dotazy ke školství a koronaviru, MŠMT ČR (msmt.cz)

www.msmt.cz/aktuality 

Zápisy do 1. tříd - školní rok 2022/2023 (více informací viz odkaz Zápisy do 1. tříd)

A) DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ se z důvodu současné epidemiologické situace nemohou konat osobní přítomností rodičů a jejich budoucích prvňáčků.  

Ve dnech 1.2. a 3.2.2022 - 10,00 - 17,00 + 1.3. a 3.3.2022 - 10,00 - 17,00 lze získat od pedagogů informace, mít dotazy prostřednictvím telefonátů dle volby pracoviště:

ZDRAVOTNÍ TŘÍDY

Bory - Skupova 15 - telefon 377 429 383 nebo prostřednictvím e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Lochotín - Manětínská 37 - telefon 377 531 353 nebo prostřednictvím e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

AUTISTICKÉ TŘÍDY

Plzeň - Bory, Skupova 15 - tel. 377 429 383 nebo prostřednictvím e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Plzeň - Lochotín, Manětínská 37 - tel. 377 544 600 nebo prostřednictvím e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

B) ZÁPISY:

- termíny 4.4. a 11.4.2022 - 14,00 - 18,00 

- místo zápisů dle volby zákonných zástupců: Bory - Skupova 15 nebo Lochotín - Manětínská 37

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Trvale se koná prezenční vzdělávání pacientů-žáků na všech klinikách FN Plzeň.

Od 12. 4. 2021 se koná prezenční vzdělávání žáků ve speciálních třídách; tj. v autistických třídách a ve zdravotních třídách - více informací: https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021

Od 26. 4. 2021 se koná prezenční vzdělávání všech dětí v MŠ Mirošov - více informací: https://www.msmt.cz/materske-skoly-26-dubna-se-otevrou-ve-trech-krajich

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR stanoví, že je zakázána osobní přítomnost žáků ZŠ při vzdělávání, ledaže se žáci podrobí preventivnímu testování ve školách s negativním výsledkem. 

Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.

Přítomnost žáků na prezenční výuce je podmíněna účastí na testování.

 • Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání dle zákona, ale poskytne mu přiměřenou formu studijní podpory – např. posílání týdenních plánů.
 • Žák nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. K testování se může dostavit žák školy pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.
 • Testování bude probíhat tzv. samoodběrem testem LEPU MEDICAL, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.
 • V případě testování žáků 1.-3. ročníku 1. stupně ZŠ je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit). V takovém případě je nutné uzpůsobit počet osob v testovacím prostoru tak, aby byly dodrženy rozestupy. Pro zákonného zástupce či jinou asistující osobu platí výjimka ze zákazu vstupu třetích osob do školy. Tato osoba nesmí být infekční a musí si chránit dýchací cesty respirátorem.

Průběh testování dětí/žáků

 • Testování bude prováděno 2x týdně hned po příchodu žáků do školy ve třídách za předepsaných hygienických pravidel.
 • Jedno testování v daném týdnu proběhne vždy 1. den prezenční výuky (předpokládá se v pondělí), druhé testování v odstupu 2 – 3 dnů (ve čtvrtek stejného týdne).
 • Žáci s pozitivním výsledkem testu konaného 1. den prezenční výuky v týdnu odcházejí ihned do izolačních místností a vyčkají příchodu zákonného zástupce, popřípadě si je odvede zákonný zástupce čekající na výsledek testu.
 • V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu, vztahují se následující kroky izolace a opuštění výuky na všechny žáky ze skupiny.
 • V případě, že je pozitivně testovaný pedagogický pracovník školy, vztahují se pravidla izolace skupin na všechny žáky, které daný pedagog vyučoval v posledních 2 dnech před provedením testu.
 • Testování se neprovádí u žáků, kteří doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě či poskytovatelem zdravotních služeb, které nejsou starší 48 hod., a pokud tito žáci nemají příznaky onemocnění COVID-19.
 • Testování se neprovádí u žáků, kteří prodělali onemocnění COVID-19 a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit – laboratorně potvrzené onemocnění. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy. Dokladem může být např. potvrzení od lékaře, zpráva z laboratoře v listinné  podobě. 

Instruktážní video k samotestování žáků: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

 Vzhledem k současné situaci platí zákaz vstupu do kanceláře vedení školy a do všech budov školy.

Žádosti o informace posílejte, prosím, na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

INFORMACE OHLEDNĚ ZÁPISŮ DO 1. ROČNÍKŮ NAJDETE NÍŽE.

DALŠÍ DETAILNÍ INFORMACE NAJDETE V ODKAZU: ZÁPISY DO 1. TŘÍD.

INFORMACE OHLEDNĚ ZÁPISŮ DO MŠ MIROŠOV NAJDETE NÍŽE.

DALŠÍ DETAILNÍ INFORMACE NAJDETE V ODKAZU: MŠ MIROŠOV.

Děkuji za pochopení                                                                                     

                                                                                                     Mgr. Alice Kozáková
                                                                                                         ředitelka školy 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 V Plzni dne 28. 2. 2021

Vážení rodiče,

v souvislosti s neustále se měnící situací z důvodu pandemie koronaviru vás prosím

o sledování webových stránek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR vydalo

manuál k provozu škol a školských zařízení  ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19

www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1

www.msmt.cz/aktuality (zde najdete ze dne 23.10.2020 - ČSSZ: Nový formulář 

Žádosti o ošetřovné při péči o dítě - VYPLŇUJE ŽADATEL O DÁVKU, NIKOLIV ŠKOLA).

Od 1. 3. 2021 do odvolání se z důvodu pandemie koronaviru koná výuka ve speciálních třídách

(tj. autistických třídách a zdravotních třídách) distančně;

v MŠ Mirošov probíhá distanční vzdělávání dětí předškolního věku; na klinikách FN se koná prezenční výuka.

Vzhledem k současné době platí zákaz vstupu do kanceláře vedení školy a do všech budov školy.

Žádosti o informace posílejte, prosím, na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Paní asistentka je pro kontakt s veřejností (tzn. přes e-mail a pevnou linku 377 103 138) v pondělí a ve středu od 8,00 hod. do 12,00 hod.

V případě její krátkodobé nepřítomnosti (musí chodit pro poštu do podatelny FN apod.) volejte opakovaně, anebo napište na výše uvedený e-mail.

INFORMACE OHLEDNĚ ZÁPISŮ DO 1. ROČNÍKŮ NAJDETE HNED NÍŽE.

DALŠÍ DETAILNÍ INFORMACE NAJDETE V ODKAZU: ZÁPISY DO 1. TŘÍD.

INFORMACE OHLEDNĚ ZÁPISŮ DO MŠ MIROŠOV NAJDETE HNED NÍŽE.

DALŠÍ DETAILNÍ INFORMACE NAJDETE V ODKAZU: MŠ MIROŠOV.

Děkuji za pochopení                                                                                     

                                                                                                     Mgr. Alice Kozáková
                                                                                                         ředitelka školy 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 V Plzni dne 10. 3. 2021

                                                            PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

INFORMACE K ORGANIZACI ZÁPISŮ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Vážení rodiče, 

v souvislosti s prevencí nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 situace vyžaduje organizovat zápisy BEZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ I ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ. Po ukončení mimořádných opatření bude uspořádáno setkání s dětmi a jejich zákonnými zástupci zaměřené na seznámení s prostředím školy, vzdělávacím programem, pedagogy a prostory školy (motivační část). 

Zápisy se budou konat celý měsíc; tj. od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021.

Zapisují se děti narozené od 1. 9. 2014 - 31. 8. 2015.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ NENÍ PŘÍTOMNA ŘEDITELKA ŠKOLY.

Mohou Vás napadat různé dotazy - můžete se podívat na chat. Je z dřívější doby,

ale můžete zde najít odpovědi na Vaše dotazy: https://old.fnplzen.cz/chat_archiv.asp?id_chat=13

PŘÍTOMNA JE ASISTENTKA ŘEDITELKY ŠKOLY V PONDĚLÍ a VE STŘEDU. 

VŠECHNY INFORMACE JSOU SDĚLENY NÍŽE:

A) ZPŮSOBY PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY = ZÁPISOVÉHO LISTU

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je PŘIHLÁŠKU = ZÁPISOVÝ LIST možné DORUČIT následujícími ZPŮSOBY:

1. přes DATOVOU SCHRÁNKU ŠKOLY: xsgxq9n

2. E-MAILEM s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý e-mail):  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (POZOR!!! CMAIL.CZ - NIKOLIV EMAIL.CZ)

3. POŠTOU jako DOPORUČENÝ DOPIS na adresu:

Ředitelka školy

Mgr. Alice Kozáková

ZŠ a MŠ při Fakultní nemocnici

alej Svobody 80

323 00 Plzeň

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pokud by bylo podání PŘIHLÁŠKY učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5ti dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

B) PODMÍNKY PŘIJETÍ DÍTĚTE DO SPECIÁLNÍ TŘÍDY - tzv. ZDRAVOTNÍ TŘÍDY

- musí se jednat o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP)

- může se jednat o TYTO DIAGNÓZY:

a) SOUBĚŽNÁ POSTIŽENÍ VÍCE VADAMI

b) SVP vyplývající ze ZDRAVOTNÍHO STAVU DLOUHODOBÉHO CHARAKTERU

c) VADY ŘEČI, pokud vyžadují PODPŮRNÁ OPATŘENÍ

d) mírná TĚLESNÁ POSTIŽENÍ, pokud vyžadují PODPŮRNÁ OPATŘENÍ

(NEJSME BEZBARIÉROVÁ ŠKOLA)

e) PORUCHY CHOVÁNÍ, pokud vyžadují PODPŮRNÁ OPATŘENÍ (např. ADHD)

f) PORUCHY UČENÍ, pokud vyžadují PODPŮRNÁ OPATŘENÍ

C) DOKLADY K PŘIJETÍ DÍTĚTE DO SPECIÁLNÍ TŘÍDY - tzv. ZDRAVOTNÍ TŘÍDY

a) ZÁPISOVÝ LIST do ZŠ (prosím, vyplňte ČITELNĚ OBA LISTY, u školního roku uveďte: 2021/2022)

- PDF KE STAŽENÍ: (list 1), (list 2) - na 1. listu u ročníku uveďte dle volby: 1.A nebo 1.B nebo 1.C

(vysvětlivka: 1.A = BORY; 1.B = LOCHOTÍN; 1.C = SLOVANY)

b) DOPORUČENÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY, Plzeň, Částkova 78

Telefon: 377 468 139

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

jedna z kontaktních osob pro naši školu: PhDr. Kateřina Lohrová, Ph. D.  

VZHLEDEM K SOUČASNÉ SITUACI NA DOPORUČENÍ POČKÁME - OBDRŽÍTE tzv. VÝZVU

nebo

c) DOPORUČENÍ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA (dále jen SPC), Plzeň

spolupracujeme s těmito:

1. SPC, Macháčkova 43, Plzeň, telefon: 377 539 337; +420 777 354 734;

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

2. SPC pro děti s vadami řeči, Ke Špitálskému lesu 3, Plzeň, telefon: 377 260 069;

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VZHLEDEM K SOUČASNÉ SITUACI NA  DOPORUČENÍ POČKÁME, OBDRŽÍTE tzv. VÝZVU

d) DOPORUČENÍ OD ODBORNÉHO LÉKAŘE (v případě, že se u dítěte jedná o závažné onemocnění;

příp. o ADHD a dítě je v péči pedopsychiatra)

e) INFORMOVANÝ SOUHLAS obdržíte až osobně

f) RODNÝ LIST DÍTĚTE předložíte až osobně.

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY - NUTNÉ DOKLADY:

a) ZÁPISOVÝ LIST do ZŠ (prosím, vyplňte ČITELNĚ OBA LISTY, u školního roku uveďte: 2021/2022)

PDF KE STAŽENÍ: (list 1), (list 2) - na 1. listu u ročníku uveďte dle volby: 1.A nebo 1.B nebo 1.C

(vysvětlivka: 1.A = BORY; 1.B = LOCHOTÍN; 1.C = SLOVANY)

b) ŽÁDOST O ODKLAD povinné školní docházky  (u školního roku uveďte: 2021/2022)

PDF KE STAŽENÍ: (Odklad).

c) POSUDEK PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY nebo

POSUDEK SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA

d) POSUDEK ODBORNÉHO LÉKAŘE nebo KLINICKÉHO PSYCHOLOGA.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ pro rodiče, kteří nemají možnost stažení dokumentů:

DOKUMENTY BUDOU K DISPOZICI na detašovaných pracovištích BĚHEM CELÉHO DUBNA 2021

V PONDĚLÍ A VE STŘEDU OD 14,00 DO 17,00 HODIN - službu zde budou mít pedagogové.

Prosím, zazvoňte DLE INFORMACE NA DVEŘÍCH KAŽDÉHO PRACOVIŠTĚ.

Adresy detašovaných pracovišť (mapy najdete u odkazu Zdravotní třídy):

PLZEŇ - BORY, Skupova 15, telefon: 377 429 383

PLZEŇ - LOCHOTÍN, Manětínská 37, telefon: 377 531 353

PLZEŇ - SLOVANY, Brojova 14, telefon: 377 442 483

Na Vaše děti se těší týmy speciálních pedagogů, jejichž filozofií je laskavá důslednost, aby Vaše

děti byly vybaveny kvalitními znalostmi a pozitivními emocionálními zkušenostmi :-)                                                                                                    

                                                                                                   Mgr. Alice Kozáková
                                                                                                       ředitelka školy                                                                                                                                      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

V Plzni dne 10. 3. 2021

                                                      PRO RODIČE DĚTÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY MIROŠOV

                                         INFORMACE K ORGANIZACI ZÁPISŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Vážení rodiče, 

v souvislosti s prevencí nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 situace vyžaduje organizovat zápisy

BEZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ I ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ. Po ukončení mimořádných opatření bude uspořádáno

setkání s dětmi a jejich zákonnými zástupci zaměřené na seznámení s prostředím školy, vzdělávacím programem, pedagogy

a prostory školy (motivační část). Zápisy se budou konat od 2. 5. 2021 do 16. 5. 2021.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ NENÍ PŘÍTOMNA VE FN ŘEDITELKA ŠKOLY.

PŘÍTOMNA JE ASISTENTKA ŘEDITELKY ŠKOLY V PONDĚLÍ a VE STŘEDU v době od 9,15 do 11,45 hod. 

VŠECHNY INFORMACE JSOU SDĚLENY NÍŽE:

A) ZPŮSOBY PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY = ZÁPISOVÉHO LISTU a dalších povinných dokladů

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je PŘIHLÁŠKU = ZÁPISOVÝ LIST

a další povinné doklady možné DORUČIT následujícími ZPŮSOBY:

1. přes DATOVOU SCHRÁNKU ŠKOLY: xsgxq9n

2. E-MAILEM s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý e-mail):  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

(POZOR!!! CMAIL.CZ - NIKOLIV EMAIL.CZ)

3. POŠTOU jako DOPORUČENÝ DOPIS na adresu:

Ředitelka školy

Mgr. Alice Kozáková

ZŠ a MŠ při Fakultní nemocnici

alej Svobody 80

323 00 Plzeň

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pokud by bylo podání DOKLADŮ učiněno pomocí jiných technických prostředků

(např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5ti dnů ze strany zákonného zástupce

potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

B) KRITÉRIA K PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ: 

Děti jsou přijímány v tomto pořadí:

1.  s odkladem povinné školní docházky s trvalým bydlištěm v obci;

2.  v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s trvalým bydlištěm v obce;

3.  s odkladem povinné školní docházky s jiným trvalým bydlištěm;

4.  v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s jiným trvalým bydlištěm;

5.  podle věkuk celodenní docházce budou přijímány děti v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity školy s trvalým bydlištěm v obci;

6.  podle věkuk celodenní docházce budou přijímány děti v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity školy s jiným trvalým bydlištěm;

7.  v případě většího počtu zájemců, kteří splňují výše uvedená kritéria, bude přihlédnuto k věku dítěte, zaměstnanosti zákonných zástupců dítěte, k umístění staršího sourozence v zařízení.

Při rozhodování o přijetí dítěte bere ředitelka školy v úvahu jednotlivá kritéria ve výše uvedeném pořadí 1. – 7.

C) DOKLADY K PŘIJETÍ DÍTĚTE, KTERÉ MUSÍTE ZASLAT:

a) ZÁPISOVÝ LIST do MŠ (prosím, vyplňte ČITELNĚ OBA LISTY, u školního roku uveďte: 2021/2022)

PDF KE STAŽENÍ: (list 1), (list 2)

b) ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ k očkování dítěte (prosím, vyplňte ČITELNĚ) - PDF KE STAŽENÍ: (Čestné prohlášení).

c) KOPIE RODNÉHO LISTU

d) KOPIE OČKOVACÍHO PRŮKAZU

------------------------------------------------------------------------------

e) EVIDENČNÍ LIST vyplníte osobně

f) INFORMOVANÝ SOUHLAS obdržíte až osobně

g) RODNÝ LIST DÍTĚTE předložíte až osobně.

Na Vaše děti se těší tým pedagogů, jejichž filozofií je laskavá důslednost, aby Vaše děti byly 

vybaveny kvalitními znalostmi a pozitivními emocionálními zkušenostmi :-)                                                                                                    

                                                                                                   Mgr. Alice Kozáková
                                                                                                       ředitelka školy                                                

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Plzni dne 15. 6. 2020

                                                    PRO RODIČE ŽÁKŮ NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

                                              PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Vážení rodiče,

informace ohledně předávání vysvědčení najdete zde:

https://www.msmt.cz/predani-vysvedceni-se-budou-moci-ucastnit-vsichni-zaci

                                                                                                      Mgr. Alice Kozáková
                                                                                                          ředitelka školy 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 V Plzni dne 28. 4. 2020                                            

                                                        PRO RODIČE ŽÁKŮ NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

INFORMACE O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE 2. POLOLETÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 

Vážení rodiče, 

v odkazu je vyhláška č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2.pololetí šk. r. 2019/2020 

společně s metodikou k vyhlášce:

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-vydalo-vyhlasku-k-hodnoceni-druheho-pololeti-2019-2020

 Podle této vyhlášky musí třídní paní učitelka informovat žáky a zákonné zástupce o způsobu hodnocení

na konci školní roku, a to zejména o pravidlech Vyhlášky (§ 4 vyhlášky 211/2020 Sb.).

                                                                                                     Mgr. Alice Kozáková
                                                                                                          ředitelka školy 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2006 - 2022 © ZŠ a MŠ při Fakultní nemocnici, Plzeň | Webdesign: AGIONET s.r.o.