Vážení rodiče,

v souvislosti s neustále se měnící situací z důvodu pandemie koronaviru vás prosím

o sledování webových stránek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

a Ministerstva zdravotnictví ČR.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve spolupráci s Ministerstvem

zdravotnictví ČR vydalo manuál k provozu škol a školských zařízení  ve školním

roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19:

https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1

https://www.msmt.cz/aktuality 

Výuka ve speciálních třídách (tj. autistických třídách a zdravotních třídách), na klinikách FN

a v MŠ Mirošov se koná prezenčně.

INFORMACE OHLEDNĚ DNŮ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A ZÁPISŮ DO 1. ROČNÍKŮ

NAJDETE V ODKAZU: ZÁPISY DO 1. TŘÍD

Vzhledem k současné době platí zákaz vstupu do kanceláře vedení školy.

Žádosti o informace posílejte, prosím, na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Paní asistentka je pro kontakt s veřejností od 8,00 hod. do 14,00 hod.

V případě její krátkodobé nepřítomnosti (musí chodit pro poštu do podatelny FN apod.)

volejte opakovaně, anebo napište na výše uvedený e-mail.

Děkuji za pochopení                                                                                     

                                                                                                     Mgr. Alice Kozáková
                                                                                                         ředitelka školy 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Plzni den 31. 10. 2020

Vážení rodiče,

v souvislosti s neustále se měnící situací z důvodu pandemie koronaviru vás prosím

o sledování webových stránek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

a Ministerstva zdravotnictví ČR.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve spolupráci s Ministerstvem

zdravotnictví ČR vydalo manuál k provozu škol a školských zařízení  ve školním

roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19:

https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1

https://www.msmt.cz/aktuality (zde najdete ze dne 23.10.2020 - ČSSZ: Nový formulář 

Žádosti o ošetřovné při péči o dítě - VYPLŇUJE ŽADATEL O DÁVKU, NIKOLIV

ŠKOLA).

Od 2. 11. 2020 do odvolání se z důvodu pandemie koronaviru koná výuka ve speciálních třídách

(tj. autistických třídách a zdravotních třídách) distančně.

Vzhledem k současné době platí zákaz vstupu do kanceláře vedení školy.

Žádosti o informace posílejte, prosím, na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Paní asistentka je přítomna od 8,00 hod. do 12,00 hod.

V případě její krátkodobé nepřítomnosti (musí chodit pro poštu do podatelny FN apod.)

volejte opakovaně, anebo napište na výše uvedený e-mail.

Děkuji za pochopení                                                                                     

                                                                                                     Mgr. Alice Kozáková
                                                                                                         ředitelka školy 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                   PRO RODIČE ŽÁKŮ NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

V Plzni dne 15. 6. 2020

Vážení rodiče,

informace ohledně předávání vysvědčení najdete zde:

https://www.msmt.cz/predani-vysvedceni-se-budou-moci-ucastnit-vsichni-zaci

                                                                                                      Mgr. Alice Kozáková
                                                                                                          ředitelka školy 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                   PRO RODIČE ŽÁKŮ NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

V Plzni dne 28. 5. 2020

Vážení rodiče,
 
dne 26. 5. 2020 jsem Vám posílala dopis přes třídní paní učitelky.
 
Informace se ze strany Ministerstva školství ČR aktualizují, jak jste si mohli přečíst i v dopise.
 
Prioritní je bezpečnost Vašich dětí, proto vše řeším co nejdříve. 
 
Dne 27. 5. 2020 vyšel na Ministerstvu školví ČR další materiál - viz odkaz níže

(pro vás se jedná o informace Základní školy speciální a školy a třídy podle § 16 odst. 9;

kde si můžete stáhnout formulář Čestného prohlášení)
 
https://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss
 
AKTUÁLNÍ PLATNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ JE TŘEBA VYPLNIT, PODEPSAT A

ODEVZDAT PŘED VSTUPEM VAŠEHO DÍTĚTE DO BUDOVY ŠKOLY.
 

Děkuji za spolupráci.

                                                                                                    Mgr. Alice Kozáková
                                                                                                          ředitelka školy
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                   PRO RODIČE ŽÁKŮ NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

V Plzni dne 25. 5. 2020

Vážení rodiče, 

soubor informací pro žáky naší ZŠ najdete v tomto odkazu:

https://www.msmt.cz/dalsi-etapy-uvolnovani-opatreni-ve-skolach-od-1-6-a-8-6-2020

V případě, že Vaše dítě bude navštěvovat školu, JSTE POVINNI PŘED NÁSTUPEM DÍTĚTE DO ŠKOLY

VYPLNIT a PODEPSAT ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ.

Více informací obdržíte od třídních p. učitelek dne 26. 5. 2020.

Děkuji za spolupráci.

                                                                                                   Mgr. Alice Kozáková
                                                                                                          ředitelka školy 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    PRO RODIČE DĚTÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY A PRO RODIČE ŽÁKŮ NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

V Plzni dne 3. 5. 2020

Vážení rodiče, 

soubor hygienických pokynů pro děti naší MŠ a pro žáky naší ZŠ najdete v tomto odkazu:

http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss

V případě, že Vaše dítě bude navštěvovat školu, JSTE POVINNI PŘED NÁSTUPEM DÍTĚTE DO ŠKOLY

VYPLNIT a PODEPSAT ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, které je v tomto odkazu.

Děkuji za spolupráci.

                                                                                                   Mgr. Alice Kozáková
                                                                                                          ředitelka školy 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                               PRO RODIČE ŽÁKŮ NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

INFORMACE O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE 2. POLOLETÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

V Plzni dne 28. 4. 2020

Vážení rodiče, 

v odkazu je vyhláška č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2.pololetí šk. r. 2019/2020 

společně s metodikou k vyhlášce:

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-vydalo-vyhlasku-k-hodnoceni-druheho-pololeti-2019-2020

 Podle této vyhlášky musí třídní paní učitelka informovat žáky a zákonné zástupce o způsobu hodnocení

na konci školní roku, a to zejména o pravidlech Vyhlášky (§ 4 vyhlášky 211/2020 Sb.).

 

                                                                                                     Mgr. Alice Kozáková
                                                                                                          ředitelka školy 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

                                                      PRO RODIČE DĚTÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY MIROŠOV

                                         INFORMACE K ORGANIZACI ZÁPISŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

V Plzni dne 17. 4. 2020

Vážení rodiče, 

v souvislosti s prevencí nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 situace vyžaduje organizovat zápisy

BEZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ I ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ. Po ukončení mimořádných opatření bude uspořádáno

setkání s dětmi a jejich zákonnými zástupci zaměřené na seznámení s prostředím školy, vzdělávacím programem, pedagogy

a prostory školy (motivační část). Zápisy se budou konat od 4. 5. 2020 do 15. 5. 2020.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ NENÍ PŘÍTOMNA VE FN ŘEDITELKA ŠKOLY.

PŘÍTOMNA JE ASISTENTKA ŘEDITELKY ŠKOLY V PONDĚLÍ a VE STŘEDU v době od 9,15 do 11,45 hod. 

VŠECHNY INFORMACE JSOU SDĚLENY NÍŽE:

A) ZPŮSOBY PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY = ZÁPISOVÉHO LISTU a dalších povinných dokladů

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je PŘIHLÁŠKU = ZÁPISOVÝ LIST

a další povinné doklady možné DORUČIT následujícími ZPŮSOBY:

1. přes DATOVOU SCHRÁNKU ŠKOLY: xsgxq9n

2. E-MAILEM s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý e-mail):  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

(POZOR!!! CMAIL.CZ - NIKOLIV EMAIL.CZ)

3. POŠTOU jako DOPORUČENÝ DOPIS na adresu:

Ředitelka školy

Mgr. Alice Kozáková

ZŠ a MŠ při Fakultní nemocnici

alej Svobody 80

323 00 Plzeň

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pokud by bylo podání DOKLADŮ učiněno pomocí jiných technických prostředků

(např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5ti dnů ze strany zákonného zástupce

potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

B) KRITÉRIA K PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ: 

Děti jsou přijímány v tomto pořadí:

1.  s odkladem povinné školní docházky s trvalým bydlištěm v obci;

2.  v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s trvalým bydlištěm v obce;

3.  s odkladem povinné školní docházky s jiným trvalým bydlištěm;

4.  v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s jiným trvalým bydlištěm;

5.  podle věkuk celodenní docházce budou přijímány děti v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity školy s trvalým bydlištěm v obci;

6.  podle věkuk celodenní docházce budou přijímány děti v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity školy s jiným trvalým bydlištěm;

7.  podle věku k omezené docházce budou přijímány děti v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity školy s trvalým bydlištěm v obci;

8.  podle věku k omezené docházce budou přijímány děti v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity školy s jiným trvalým bydlištěm;

9.  v případě většího počtu zájemců, kteří splňují výše uvedená kritéria, bude přihlédnuto k věku dítěte, zaměstnanosti zákonných zástupců dítěte, k umístění staršího sourozence v zařízení.

Při rozhodování o přijetí dítěte bere ředitelka školy v úvahu jednotlivá kritéria ve výše uvedeném pořadí 1. – 9.

C) DOKLADY K PŘIJETÍ DÍTĚTE, KTERÉ MUSÍTE ZASLAT:

a) ZÁPISOVÝ LIST (prosím, vyplňte ČITELNĚ OBA LISTY) - KE STAŽENÍ str. 1 +  KE STAŽENÍ str. 2

b) PROHLÁŠENÍ (prosím, vyplňte ČITELNĚ) - KE STAŽENÍ 

c) KOPIE RODNÉHO LISTU

d) KOPIE OČKOVACÍHO PRŮKAZU

------------------------------------------------------------------------------

e) EVIDENČNÍ LIST vyplníte osobně

f) INFORMOVANÝ SOUHLAS obdržíte až osobně

g) RODNÝ LIST DÍTĚTE předložíte až osobně.

Více informací na http://www.msmt.cz/opatreni-k-zapisum-do-ms-pro-skolni-rok-2020-2021

Na Vaše děti se těší tým pedagogů, jejichž filozofií je laskavá důslednost, aby Vaše děti byly 

vybaveny kvalitními znalostmi a pozitivními emocionálními zkušenostmi :-)                                                                                                    

                                                                                                   Mgr. Alice Kozáková
                                                                                                       ředitelka školy                                                

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                        PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

INFORMACE K ORGANIZACI ZÁPISŮ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

V Plzni dne 26. 3. 2020

Vážení rodiče, 

v souvislosti s prevencí nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 situace vyžaduje organizovat zápisy

BEZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ I ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ. Po ukončení mimořádných opatření bude uspořádáno

setkání s dětmi a jejich zákonnými zástupci zaměřené na seznámení s prostředím školy, vzdělávacím programem, pedagogy

a prostory školy (motivační část). Zápisy se budou konat celý měsíc; tj. od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ NENÍ PŘÍTOMNA ŘEDITELKA ŠKOLY.

PŘÍTOMNA JE ASISTENTKA ŘEDITELKY ŠKOLY V PONDĚLÍ a VE STŘEDU v době od 9,15 do 11,45 hod. 

VŠECHNY INFORMACE JSOU SDĚLENY NÍŽE:

A) ZPŮSOBY PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY = ZÁPISOVÉHO LISTU

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je PŘIHLÁŠKU = ZÁPISOVÝ LIST

možné DORUČIT následujícími ZPŮSOBY:

1. přes DATOVOU SCHRÁNKU ŠKOLY: xsgxq9n

2. E-MAILEM s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý e-mail):  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

(POZOR!!! CMAIL.CZ - NIKOLIV EMAIL.CZ)

3. POŠTOU jako DOPORUČENÝ DOPIS na adresu:

Ředitelka školy

Mgr. Alice Kozáková

ZŠ a MŠ při Fakultní nemocnici

alej Svobody 80

323 00 Plzeň

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pokud by bylo podání PŘIHLÁŠKY učiněno pomocí jiných technických prostředků

(např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5ti dnů ze strany zákonného zástupce

potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

B) PODMÍNKY PŘIJETÍ DÍTĚTE DO SPECIÁLNÍ TŘÍDY - tzv. ZDRAVOTNÍ TŘÍDY

- musí se jednat o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP)

- může se jednat o TYTO DIAGNÓZY:

a) SOUBĚŽNÁ POSTIŽENÍ VÍCE VADAMI

b) SVP vyplývající ze ZDRAVOTNÍHO STAVU DLOUHODOBÉHO CHARAKTERU

c) VADY ŘEČI, pokud vyžadují PODPŮRNÁ OPATŘENÍ

d) mírná TĚLESNÁ POSTIŽENÍ, pokud vyžadují PODPŮRNÁ OPATŘENÍ

(NEJSME BEZBARIÉROVÁ ŠKOLA)

e) PORUCHY CHOVÁNÍ, pokud vyžadují PODPŮRNÁ OPATŘENÍ (např. ADHD)

f) PORUCHY UČENÍ, pokud vyžadují PODPŮRNÁ OPATŘENÍ

C) DOKLADY K PŘIJETÍ DÍTĚTE DO SPECIÁLNÍ TŘÍDY - tzv. ZDRAVOTNÍ TŘÍDY

a) ZÁPISOVÝ LIST (prosím, vyplňte ČITELNĚ OBA LISTY) - KE STAŽENÍ 1 a KE STAŽENÍ 2

b) DOPORUČENÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY, Plzeň, Částkova 78

Telefon: 377 468 139

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

jedna z kontaktních osob pro naši školu: PhDr. Kateřina Lohrová, Ph. D.  

VZHLEDEM K SOUČASNÉ SITUACI NA DOPORUČENÍ POČKÁME - OBDRŽÍTE tzv. VÝZVU

nebo

c) DOPORUČENÍ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA (dále jen SPC), Plzeň

spolupracujeme s těmito:

1. SPC, Macháčkova 43, Plzeň, telefon: 377 539 337; +420 777 354 734;  

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

2. SPC pro děti s vadami řeči, Ke Špitálskému lesu 3, Plzeň, telefon: 377 260 069;

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VZHLEDEM SOUČASNÉ SITUACI NA  DOPORUČENÍ POČKÁME, OBDRŽÍTE tzv. VÝZVU

d) DOPORUČENÍ OD ODBORNÉHO LÉKAŘE (v případě, že se u dítěte jedná o závažné onemocnění;

příp. o ADHD a dítě je v péči pedopsychiatra)

e) INFORMOVANÝ SOUHLAS obdržíte až osobně

f) RODNÝ LIST DÍTĚTE předložíte až osobně.

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY - NUTNÉ DOKLADY:

a) ZÁPISOVÝ LIST (prosím, vyplňte ČITELNĚ OBA LISTY) - KE STAŽENÍ 1 a KE STAŽENÍ 2

b) ŽÁDOST O ODKLAD povinné školní docházky - KE STAŽENÍ

c) POSUDEK PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY nebo

POSUDEK SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA

d) POSUDEK ODBORNÉHO LÉKAŘE nebo KLINICKÉHO PSYCHOLOGA.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: pro rodiče, kteří nemají možnost stažení dokumentů, jsou k dispozici

VE VRÁTNICI FAKULTNÍ NEMOCNICE LOCHOTÍN - VCHOD "F" - hned VPRAVO. Vchod je hlídán;

nutné sdělit, že si jdete do vrátnice pro doklady (zvolíte jednu z variant: a) pro děti s odkladem PŠD; 

b) pro budoucí prvňáčky; c) pro žáky do autistické třídy). VŽDY SI VYŽÁDÁTE POUZE JEDEN DOKLAD

PRO JEDNO DÍTĚ. Paní asistentka bude každé pondělí a středu sledovat, zda je dostatek dokladů v obálkách

 

Na Vaše děti se těší týmy speciálních pedagogů, jejichž filozofií je laskavá důslednost, aby Vaše děti byly 

vybaveny kvalitními znalostmi a pozitivními emocionálními zkušenostmi :-)                                                                                                    

                                                                                                   Mgr. Alice Kozáková
                                                                                                       ředitelka školy                                                                                                           

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Plzni dne 19. 3. 2020

PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

INFORMACE K ORGANIZACI ZÁPISŮ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Vážení rodiče, 

na základě rozhodnutí MŠMT ze dne 18. 3. 2020 se zápisy budou konat v rozpětí doby od 1. dubna do 30. dubna 2020.

Záleží na rozhodnutí ředitelky/ředitele školy, jaký časový horizont určí.
Moje rozhodnutí: zápisy se budou konat celý měsíc; tj. od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

Připravuji pro Vás podrobné informace a materiály, nejpozději 27. 3. 2020 budete informováni.

V souvislosti s pandemií musím denně řešit ještě kvanta dalšího akutního.

Zatím posílám odkaz:

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021

 

                                                                                                    Mgr. Alice Kozáková
                                                                                                         ředitelka školy       

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Plzni dne 18. 3. 2020 

SDĚLENÍ ŘEDITELKY ŠKOLY V SOUVISLOSTI S UZAVŘENÍM ŠKOL DO ODVOLÁNÍ A 

V SOUVISLOSTI SE ZÁKAZEM NÁVŠTĚV DO FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ Z DŮVODU

PANDEMIE:

Přítomna je pouze asistentka ředitelky školy, která posílá VÝHRADNĚ e-mailem vyplněné

žádosti o ošetřovné - prosím, zajistěte si tento způsob  přijímání žádostí.

Předem je nutná telefonická domluva  V PONDĚLÍ nebo VE STŘEDU v době od 9,15 do 11,45 hod. 

Prosím, připravte si rodné číslo dítěte, příp. volejte opakovaně - paní asistentka může být

v podatelně FN pro poštu.

Do kanceláře asistentky ředitelky školy platí přísný zákaz vstupu všech osob.

Přítomnost asistentky ředitelky školy DO ODVOLÁNÍ: PONDĚLÍ A STŘEDA: 9,00 hod. - 12,00 hod.

Ostatní dny můžete ohledně žádosti o ošetřovné kontaktovat třídní paní učitelky dle vaší vzájemné

domluvy (tzn. telefonicky nebo e-mailem). Dnes byly všechny třídní paní učitelky informovány.

Děkuji za pochopení.

                                                                                                     Mgr. Alice Kozáková
                                                                                                          ředitelka školy 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Plzni den 16. 3. 2020

SDĚLENÍ ŘEDITELKY ŠKOLY V SOUVISLOSTI S UZAVŘENÍM ŠKOL DO ODVOLÁNÍ

A V SOUVISLOSTI SE ZÁKAZEM NÁVŠTĚV DO FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ

Z DŮVODU EPIDEMIOLOGICKÉ  SITUACE:

Přítomna je pouze asistentka ředitelky školy, která posílá VÝHRADNĚ e-mailem vyplněné

žádosti o ošetřovné - prosím, zajistěte si tento způsob  přijímání žádostí.

Předem je nutná telefonická domluva v době od 9,15 do 10,45 hod. (připravte si rodné číslo dítěte)

Do kanceláře asistentky ředitelky školy platí přísný zákaz vstupu všech osob.

Přítomnost asistentky ředitelky školy DO ODVOLÁNÍ: 9,00 hod. - 11,00 hod.

Děkuji za pochopení.

                                                                                                     Mgr. Alice Kozáková
                                                                                                          ředitelka školy 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Plzni den 15. 3. 2020

A)

SDĚLENÍ ŘEDITELKY ŠKOLY V SOUVISLOSTI S UZAVŘENÍM ŠKOL DO ODVOLÁNÍ

A V SOUVISLOSTI SE ZÁKAZEM NÁVŠTĚV DO FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ

Z DŮVODU EPIDEMIOLOGICKÉ  SITUACE:

Přítomna je pouze asistentka ředitelky školy, která posílá VÝHRADNĚ e-mailem vyplněné

žádosti o ošetřovné - prosím, zajistěte si tento způsob  přijímání žádostí.

Předem je nutná telefonická domluva v době od 8,15 do 12,00 hod. (připravte si rodné číslo dítěte)

Do kanceláře asistentky ředitelky školy platí přísný zákaz vstupu všech osob.

Děkuji za pochopení.

B) VZDĚLÁVÁNÍ VAŠICH DĚTÍ

- prosím, denně sledujte www.msmt.cz a www.mzcr.cz 

- od 16. 3. 2020 na televizním programu ČT 2 se spouští projekt Televizní UčiTelka - vyučování pro žáky

prostřednictvím televizní obrazovky. 

                                                                                                      Mgr. Alice Kozáková
                                                                                                          ředitelka školy      
                                                              
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Plzni den 12. 3. 2020

SDĚLENÍ ŘEDITELKY ŠKOLY V SOUVISLOSTI S UZAVŘENÍM ŠKOL DO ODVOLÁNÍ:

A)

ÚŘEDNÍ HODINY JSOU DO ODVOLÁNÍ 8,00 hod. - 12,00 hod.

Přítomna je pouze asistentka ředitelky školy, která vydává/posílá e-mailem vyplněné žádosti 

o ošetřovné. Předem je nutná telefonická domluva (připravte si rodné číslo dítěte).

 Upřednostňujeme zasílání žádostí e-mailem.

Do FN a do kanceláře asistentky ředitelky školy platí přísný zákaz vstupu osob, které by

ohrožovaly bezpečnost a zdraví.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B)

Dny otevřených dveří a zápisy do 1. ročníků se budou konat. Jakmile bude zřejmé,

kdy školy zahájí výuku, budete ihned informováni o termínech.

Vyjdeme vstříc s více termíny.

ÚŘEDNÍ HODINY JSOU DO ODVOLÁNÍ 8,00 hod. - 12,00 hod.

Přítomna je pouze asistentka ředitelky školy, která vydává/posílá e-mailem vyplněné žádosti 

o ošetřovné. Předem je nutná telefonická domluva. Upřednostňujeme zasílání žádostí

e-mailem. Do FN ani do kanceláře asistentky ředitelky školy nesmí vstoupit osoba, která 

by ohrožovala bezpečnost a zdraví.

                                                                                                      Mgr. Alice Kozáková
                                                                                                          ředitelka školy      
                                                              
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Plzni dne 10. 3. 2020 

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí vlády a zřizovatele  je i naše  ZŠ a MŠ při FN Plzeň

uzavřena od 11. 3. 2020 do odvolání.

Prosím, sledujte aktuální informace KHS PK viz níže a stránky Ministerstva
zdravotnictví ČR www.mzcr.cz  a Ministerstva školství ČR www.msmt.cz.
Odkaz na KHS Plzeň kde se aktualizují stanoviska a kontakty pro náš region
https://www.khsplzen.cz/informace/.

INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY:

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10ti let z důvodu uzavření školy obdržíte.

Telefonujte, prosím, v době od 8,15 do 12,00 na telefonní číslo 377 103 138.

Volejte opakovaně, paní asistentka Kyptová může odejít do podatelny FN pro poštu.

Je nutné si PŘEDEM DOMLUVIT DEN + ČAS vyzvednutí podepsané 

a orazítkované žádosti. Žádost Vám také můžeme poslat naskenovanou. Z důvodu 

ochrany dat sdělíte asistentce ředitelky školy rodné číslo Vašeho dítěte. 

INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ MATEŘSKÉ  ŠKOLY:             

Žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10ti let z důvodu uzavření školy

Vám vydá úseková vedoucí J. Dolanová. Mám informaci, že všichni rodiče mají

na úsekovou vedoucí nebo paní učitelku mobilní číslo. Kolegyně kontaktujte.                      

                                                                                                      Mgr. Alice Kozáková
                                                                                                           ředitelka školy                                                                      
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Plzni dne 9. 3. 2020 

Vážení rodiče,
žádáme Vás o potřebnou ohleduplnost při návratu dětí z jarních prázdnin do školy.
Po návratu s dětmi z rizikových oblastí v zahraničí požádejte o telefonickou
konzultaci Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni
(dále jen KHS PK) nebo svého praktického nebo dětského lékaře, aby pro
rodinu určil další postup.
Prozatím rizikovými oblastmi jsou: Čína, Jižní Korea, Hong Kong, Japonsko,
Singapur, Írán a v Evropě Itálie, Francie, Německo, Španělsko, Velká Británie,
Švýcarsko, Norsko, Nizozemsko, Švédsko
.
Naléhavě Vás žádáme o dodržení tohoto postupu bezprostředně po návratu
z uvedených rizikových oblastí a návrat dítěte do školního kolektivu zvolit až
po ujištění ze strany těchto orgánů, že je to možné. Toto ujištění je i pro nás
důležitým argumentem pro bezproblémový návrat Vašeho dítěte do kolektivu
a jedna z možností, jak zamezit výskytu a šíření této virové kapénkové infekce.
Neustále sledujte aktuální informace KHS PK viz níže a stránky Ministerstva
zdravotnictví ČR www.mzcr.cz  a Ministerstva školství ČR www.msmt.cz.
Odkaz na KHS Plzeň kde se aktualizují stanoviska a kontakty pro náš region
https://www.khsplzen.cz/informace/.
Kontaktujte telefonicky dle místa Vašeho trvalého bydliště územní pracoviště
odboru protiepidemického KHS Plzeňského kraje pro Domažlice (377 033 963),
Klatovy (376 370 624), Plzeň-město (377 155 100, -106, -107), Plzeň-jih
(377 155 205, -212), Plzeň-sever (377 155 204, -216), Rokycany (371 709 430),
Tachov (374 732 518), které příp. rozhodne o příslušných protiepidemických
opatřeních včetně karantény.
Po-Pá-7:00-15:00
Infolinka - tel. 724 090 060
Po-Pá-15:00-20:00 hodin
So-Ne-svátky-8:00-20:00 hodin

Infolinka - Státní zdravotní ústav – 725 191 367
724 810 106

Po nařízení karantény ze strany KHS PK Vám příslušný praktický lékař vystaví
potvrzení o nařízení karantény nebo dětský lékař potvrzení o ošetřování člena rodiny.
Pokud se objeví příznaky jako teplota, kašel, dušnost, zůstaňte doma
a kontaktujte bez prodlení KHS Plzeň nebo Kliniku infekčních nemocí a cestovní
medicíny FN Plzeň (IK) na tel. čísle 377 402 264, -657. Lze také využít tísňovou linku
112, kde Vás přepojí na infolinku (724090060), která řeší problematiku nového typu
koronaviru v Plzeňském kraji.

Je na každém z Vás, aby se choval odpovědně, zajistil nejen sobě a svým
dětem potřebné zázemí, ale neohrozil zároveň ostatní děti ve škole.
Věřím, že všichni odpovědným chováním budeme minimalizovat případný
dopad na zdraví dětí.
Ve škole budou zvýšena hygienická opatření.
Případné aktuální informace uveřejníme na webu školy.
Děkuji Vám jménem svým i jménem rodičů všech dětí, které chodí do naší
školy.
 
                                                                                                      Mgr. Alice Kozáková
                                                                                                           ředitelka školy

 


2006 - 2016 © ZŠ a MŠ při Fakultní nemocnici, Plzeň | Webdesign: AGIONET s.r.o.