Zaměstnanci a úseky

 • Ředitelka školy (4. stupeň řízení): Mgr. Alice Kozáková

  • diplomová práce: „Psychická deprivace hospitalizovaných dětí“
  • promovaný somatoped, psychoped, logoped - Univerzita Karlova Praha
  • další vzdělávání: klinická psychologie
  • certifikáty: výchovné poradenství, Rogersovský přístup, autismus ad.
  • 5 let odborné praxe v psychopedickém zařízení
  • od r. 1990 dosud ve FN Plzeňspeciálně pedagogická a psychologická péče
  • r. 1993 založila nadaci „SOS nemocným dětem“ - první nadace v ČR, která se věnovala nemocným dětem zejména na dětské klinice FN Plzeň a na dětské hematoonkologii FN Plzeň; ze získaných finančních prostředků a sponzorských darů realizovala myšlenky z diplomové práce – bílé prostředí změnila na barevné, pokoje vybavila pračkami vzduchu, hračkami, hrami atd. Dětem v poslední fázi života i jejich rodičům poskytovala intenzivní psychologickou péči.
  • od 1.8.2003
   – ředitelkou školy
   – externí spolupráce se ZČU FPE Plzeň, PedF UK Praha,
   umožňování pedagogické praxe studentům různých fakult v ČR
   – lektorská činnost pro odbornou veřejnost
   – poradenská činnost pro naši školu, základní a střední školy
  • r. 2005 a r. 2006 navržena na udělení ceny Nadace Ing. Z. Baudyšové „Zlaté srdce“ – cena za pomoc ohroženým dětem a jejich ochranu
  • r. 2006 absolvování studia Managementu pro řídící pracovníky F II - Univerzita Karlova Praha
  • r. 2007 navržena do encyklopedie osobností „Who is.... ?“
  • 1.9.2008 založila autistické třídy pro žáky s poruchami autistického spektra (vysoce funkční) pro 1. stupeň
  • 1.9.2010 založila další autistické třídy pro žáky s poruchami autistického spektra  (vysoce funkční) pro 2. stupeň
  • 1.9.2011 založila zdravotní třídy pro 1.-5. roč. ve třech lokalitách Plzně pro žáky zdravotně postižené a zdravotně znevýhodněné
  • květen 2012 navržena do encyklopedie "Who is who of european women"
  • leden 2015 - z důvodu působení ředitelky školy rozhodnutí mezinárodního řídícího výboru o udělení evropského vyznamenání řádu European Who is Who Association. Cílem této organizace je prohloubení porozumění u lidí s rozličnými způsoby života v evropských a světových zemí, rovněž jako udržování blízkých kontaktů mezi kulturami
  • duben 2015 - naše škola obdržela certifikát "DŮVĚRYHODNÁ FIRMA". Citace z certifikátu: "Certifikát je přiznán společnostem, které se mohou pochlubit tím, že nemají negativní ohlasy od svých klientů a obchodních partnerů. Proces certifikace je založen na moderní metodě, který umožňuje definovat tzv. ukazatel názorů pomocí inovativních informačních technologií.
  • červen 2016 - naše škola obdržela certifikát "CENA HEJTMANA PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST PRO ROK 2015"
  • od 1.9.2017 založila autistické třídy pro žáky s poruchami autistického spektra  (vysoce funkční) pro 2. stupeň na Borech
  • od 1.9.2019 založila autistické třídy pro žáky s poruchami autistického spektra  (vysoce funkční) pro 1. stupeň na Borech
  • péče ředitelky školy o zaměstnance:
 • organizování týdenních poznávacích zájezdů hrazených v plné výši z FKSP: Řím, Vatikán, Florencie - r. 2005 - 46 účastníků zájezdu; Holandsko, Belgie - r. 2006 - 32 účastníků zájezdu; Provence - r. 2007 - 44 účastníků zájezdu; Londýn - r. 2008 - 38 účastníků zájezdu; Lago di Garda, Benátky, Murano, Burano - r. 2009 - 40 účastníků zájezdu; Normandie a Bretaň - r. 2011 - 39 účastníků zájezdu; Švýcarské Alpy a termály - r. 2013 - 22 účastníků zájezdu; Jižní Tyrolsko - r. 2019 - 38 účastníků zájezdu; Alsasko a Burgundsko - r. 2020 - 11 účastníků zájezdu 
 • zajišťování masáží, multivitamínů, předplatného do divadel, organizování účasti na různých koncertech, příspěvky na rekreace, dětské tábory; významná životní výročí; důchodové nebo životní pojištění; zkvalitňování pracovního prostředí
 • Úsekové vedoucí odloučených pracovišť (1. stupeň řízení):
  • úseková vedoucí autistických a zdravotních tříd – Bory: Mgr. Alena Bartošková
   - učitelství 1. stupně ZŠ (PedF v Plzni) a rozšiřující studium speciální pedagogiky
   - od r. 2014 učitelka ZŠ při FN Plzeň
   - od 1.9.2015 úseková vedoucí týmu zdravotních tříd Bory
  • úseková vedoucí zdravotních tříd – Slovany: Mgr. Ludmila Feřsteková
   - učitelství 1. stupně ZŠ (PedF v Plzni) a rozšiřující studium speciální pedagogiky
   - od r. 1995 učitelka ZŠ při FN Plzeň
   - od 1.1.2020 úseková vedoucí týmu zdravotních tříd Lochotín, následně týmu zdravotních tříd Slovany
  • úseková vedoucí MŠ – Mirošov: Jiřina Dolanová
   - učitelství pro MŠ (SPŠ Beroun) a doplňující studium speciální pedagogiky
   - od r. 2006 učitelka MŠ při FN Plzeň
   - od 1.9.2008 úseková vedoucí týmu MŠ Mirošov
  • pod přímým vedením ředitelky školytým pedagogů klinik FN Plzeň

2006 - 2022 © ZŠ a MŠ při Fakultní nemocnici, Plzeň | Webdesign: AGIONET s.r.o.