Škola při Fakultní nemocnici v Plzni

Rychlé informace pro Vás

 • Zajímají Vás podrobné informace, jakým způsobem je Vaše dítě vyučováno po dobu hospitalizace ve Fakultní nemocnici v Plzni? → kliniky FN
 • Má Vaše dítě závažné poruchy zároveň ve třech oblastech - v oblasti komunikace, v oblasti socializace (v oblasti sociálního chování) a v oblasti abstraktního myšlení (v oblasti představivosti)? → autistické třídy ZŠ
 • Má Vaše dítě :

  a) zdravotní oslabení (např. alergie, sníženou imunitu organismu, opakované bronchitidy atd.)

  b) dlouhodobou nemoc (např. astma, epilepsii, diabetes, kardiovaskulární onemocnění, onkologické onemocnění atd.)

  c) zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení

  d) vývojové poruchy učení (např. dyslexii, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii, dyspraxii)

  e) poruchy pozornosti - ADD nebo poruchy pozornosti s hyperaktivitou - ADHD → zdravotní třídy ZŠ

 • Je Vaše dítě předškolního věku a má zdravotní problémy – astma, alergie, častá onemocnění dýchacího ústrojí, bronchitidy, sníženou imunitu? → MŠ respirační v Mirošov

2006 - 2016 © ZŠ a MŠ při Fakultní nemocnici, Plzeň | Webdesign: AGIONET s.r.o.