Škola při Fakultní nemocnici v Plzni

Rychlé informace pro Vás

 • Zajímají Vás podrobné informace, jakým způsobem je Vaše dítě vyučováno po dobu hospitalizace ve Fakultní nemocnici v Plzni? → kliniky FN
 • Má Vaše dítě závažné poruchy zároveň ve třech oblastech - v oblasti komunikace, v oblasti socializace (v oblasti sociálního chování) a v oblasti abstraktního myšlení (v oblasti představivosti)? → autistické třídy ZŠ 
 • Má Vaše dítě :

  a) zdravotní oslabení (např. alergie, sníženou imunitu organismu, opakované bronchitidy atd.)

  b) dlouhodobou nemoc (např. astma, epilepsii, diabetes, kardiovaskulární onemocnění, onkologické onemocnění atd.)

  c) zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení

  d) vývojové poruchy učení (např. dyslexii, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii, dyspraxii)

  e) poruchy pozornosti - ADD nebo poruchy pozornosti s hyperaktivitou - ADHD → zdravotní třídy ZŠ

Zápisy do 1. ročníků ZDRAVOTNÍCH TŘÍD ve třech lokalitách viz odkaz v menu Zdravotní třídy (zde naleznete všechny organizační informace):  

VAŠE DÍTĚ LZE JEŠTĚ PŘIHLÁSIT V TERMÍNU OD 8.4.2020 DO 30.4.2020; PŘEDEM JE NUTNÁ TELEFONICKÁ DOMLUVA PODLE ZVOLENÉ LOKALITY:

Bory, Skupova 15:              úseková vedoucí Mgr. A. Bartošková - tel. 377 429 383

Lochotín, Manětínská 37:   úseková vedoucí Mgr. L. Feřsteková - tel. 377 531 353

Slovany, Brojova 14:           úseková vedoucí Mgr. M. Baťková - tel. 377 442 483

 

 • Je Vaše dítě předškolního věku a má zdravotní problémy – astma, alergie, častá onemocnění dýchacího ústrojí, bronchitidy, sníženou imunitu? → MŠ respirační v Mirošov

2006 - 2016 © ZŠ a MŠ při Fakultní nemocnici, Plzeň | Webdesign: AGIONET s.r.o.