Logo
Vytisknout tuto stránku

Úřední deska

PROSÍM, ČTĚTE VŠECHNY INFORMACE NÍŽE

 

PRO RODIČE DĚTÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY A ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Vážení rodiče,

v souvislosti s neustále se měnící situací z důvodu pandemie koronaviru vás prosím

o sledování webových stránek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

a Ministerstva zdravotnictví ČR.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve spolupráci s Ministerstvem

zdravotnictví ČR vydalo manuál k provozu škol a školských zařízení  ve školním

roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19:

https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1

https://www.msmt.cz/aktuality 

Výuka ve speciálních třídách (tj. autistických třídách a zdravotních třídách), na klinikách FN

a v MŠ Mirošov se koná prezenčně.

INFORMACE OHLEDNĚ DNŮ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A ZÁPISŮ DO 1. ROČNÍKŮ

NAJDETE V ODKAZU: ZÁPISY DO 1. TŘÍD

Vzhledem k současné době platí zákaz vstupu do kanceláře vedení školy.

Žádosti o informace posílejte, prosím, na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Paní asistentka je pro kontakt s veřejností od 8,00 hod. do 14,00 hod.

V případě její krátkodobé nepřítomnosti (musí chodit pro poštu do podatelny FN apod.)

volejte opakovaně, anebo napište na výše uvedený e-mail.

Děkuji za pochopení                                                                                     

                                                                                                     Mgr. Alice Kozáková
                                                                                                         ředitelka školy 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

V Plzni dne 31. 10. 2020

Vážení rodiče,

v souvislosti s neustále se měnící situací z důvodu pandemie koronaviru vás prosím

o sledování webových stránek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

a Ministerstva zdravotnictví ČR.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve spolupráci s Ministerstvem

zdravotnictví ČR vydalo manuál k provozu škol a školských zařízení  ve školním

roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19:

https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1

https://www.msmt.cz/aktuality (zde najdete ze dne 23.10.2020 - ČSSZ: Nový formulář 

Žádosti o ošetřovné při péči o dítě - VYPLŇUJE ŽADATEL O DÁVKU, NIKOLIV

ŠKOLA).

Od 2. 11. 2020 do odvolání se z důvodu pandemie koronaviru koná výuka ve speciálních třídách

(tj. autistických třídách a zdravotních třídách) distančně.

Vzhledem k současné době platí zákaz vstupu do kanceláře vedení školy.

Žádosti o informace posílejte, prosím, na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Paní asistentka je přítomna od 8,00 hod. do 12,00 hod.

V případě její krátkodobé nepřítomnosti (musí chodit pro poštu do podatelny FN apod.)

volejte opakovaně, anebo napište na výše uvedený e-mail.

Děkuji za pochopení                                                                                     

                                                                                           Mgr. Alice Kozáková
                                                                                                 ředitelka školy 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SDĚLENÍ ŘEDITELKY ŠKOLY V SOUVISLOSTI S PANDEMIÍ KORONAVIRU:

Asistentka ředitelky školy posílá e-mailem (nebo poštou na vyžádání přes e-mail) 

vyplněné žádosti o ošetřovné.

Předem je nutná telefonická domluva.

ÚŘEDNÍ HODINY do ODVOLÁNÍ: PONDĚLÍ a STŘEDA v době od 9,00 do 12,00 hod. 

Prosím, připravte si rodné číslo dítěte, příp. volejte opakovaně - paní asistentka může být

v podatelně FN pro poštu.

Do kanceláře asistentky ředitelky školy platí přísný zákaz vstupu všech osob.

Ostatní dny můžete ohledně žádosti o ošetřovné kontaktovat třídní paní učitelky dle vaší vzájemné

domluvy (tzn. telefonicky nebo e-mailem).

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DO DOBU TRVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ: 

PLATÍ NÁROK NA OŠETŘOVNÉ PŘI PÉČI O DÍTĚ DO 13ti LET.

Informovány byly i třídní učitelky, byly jim odeslány orazítkované a podepsané formuláře

ředitelkou školy; v případě potřeby můžete kontaktovat i je.

Děkuji za pochopení.

                                                                                                     Mgr. Alice Kozáková
                                                                                                          ředitelka školy 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                   PRO RODIČE ŽÁKŮ NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

V Plzni dne 15. 6. 2020

Vážení rodiče,

informace ohledně předávání vysvědčení najdete zde:

https://www.msmt.cz/predani-vysvedceni-se-budou-moci-ucastnit-vsichni-zaci

                                                                                                      Mgr. Alice Kozáková
                                                                                                          ředitelka školy 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                   PRO RODIČE ŽÁKŮ NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

V Plzni dne 28. 5. 2020

Vážení rodiče,
 
dne 26. 5. 2020 jsem Vám posílala dopis přes třídní paní učitelky.
 
Informace se ze strany Ministerstva školství ČR aktualizují, jak jste si mohli přečíst i v dopise.
 
Prioritní je bezpečnost Vašich dětí, proto vše řeším co nejdříve. 
 
Dne 27. 5. 2020 vyšel na Ministerstvu školví ČR další materiál - viz odkaz níže

(pro vás se jedná o informace Základní školy speciální a školy a třídy podle § 16 odst. 9;

kde si můžete stáhnout formulář Čestného prohlášení)
 
https://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss
 
AKTUÁLNÍ PLATNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ JE TŘEBA VYPLNIT, PODEPSAT A

ODEVZDAT PŘED VSTUPEM VAŠEHO DÍTĚTE DO BUDOVY ŠKOLY.
 

Děkuji za spolupráci.

                                                                                                    Mgr. Alice Kozáková
                                                                                                          ředitelka školy
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                  PRO RODIČE ŽÁKŮ NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

V Plzni dne 25. 5. 2020

Vážení rodiče, 

soubor informací pro žáky naší ZŠ najdete v tomto odkazu:

https://www.msmt.cz/dalsi-etapy-uvolnovani-opatreni-ve-skolach-od-1-6-a-8-6-2020

V případě, že Vaše dítě bude navštěvovat školu, JSTE POVINNI PŘED NÁSTUPEM DÍTĚTE DO ŠKOLY

VYPLNIT a PODEPSAT ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ.

Více informací obdržíte od třídních p. učitelek dne 26. 5. 2020.

Děkuji za spolupráci.

                                                                                                   Mgr. Alice Kozáková
                                                                                                          ředitelka školy 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRO RODIČE DĚTÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY A PRO RODIČE ŽÁKŮ NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

V Plzni dne 3. 5. 2020

Vážení rodiče, 

soubor hygienických pokynů pro děti naší MŠ a pro žáky naší ZŠ najdete v tomto odkazu:

http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss

V případě, že Vaše dítě bude navštěvovat školu, JSTE POVINNI PŘED NÁSTUPEM DÍTĚTE DO ŠKOLY

VYPLNIT a PODEPSAT ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, které je v tomto odkazu.

Děkuji za spolupráci.

                                                                                                   Mgr. Alice Kozáková
                                                                                                          ředitelka školy 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                     PRO RODIČE ŽÁKŮ NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

INFORMACE O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE 2. POLOLETÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

V Plzni dne 28. 4. 2020

Vážení rodiče, 

v odkazu je vyhláška č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2.pololetí šk. r. 2019/2020 

společně s metodikou k vyhlášce:

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-vydalo-vyhlasku-k-hodnoceni-druheho-pololeti-2019-2020

 Podle této vyhlášky musí třídní paní učitelka informovat žáky a zákonné zástupce o způsobu hodnocení

na konci školní roku, a to zejména o pravidlech Vyhlášky (§ 4 vyhlášky 211/2020 Sb.).

 

                                                                                                     Mgr. Alice Kozáková
                                                                                                          ředitelka školy 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                       PRO RODIČE DĚTÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY MIROŠOV

                                         INFORMACE K ORGANIZACI ZÁPISŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

V Plzni dne 17. 4. 2020

Vážení rodiče, 

v souvislosti s prevencí nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 situace vyžaduje organizovat zápisy

BEZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ I ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ. Po ukončení mimořádných opatření bude uspořádáno

setkání s dětmi a jejich zákonnými zástupci zaměřené na seznámení s prostředím školy, vzdělávacím programem, pedagogy

a prostory školy (motivační část). Zápisy se budou konat od 4. 5. 2020 do 15. 5. 2020.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: 

PŘÍTOMNA JE ASISTENTKA ŘEDITELKY ŠKOLY V PONDĚLÍ a VE STŘEDU v době od 9,15 do 11,45 hod. 

VŠECHNY INFORMACE JSOU SDĚLENY NÍŽE:

A) ZPŮSOBY PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY = ZÁPISOVÉHO LISTU a dalších povinných dokladů

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je PŘIHLÁŠKU = ZÁPISOVÝ LIST

a další povinné doklady možné DORUČIT následujícími ZPŮSOBY:

1. přes DATOVOU SCHRÁNKU ŠKOLY: xsgxq9n

2. E-MAILEM s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý e-mail):  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

(POZOR!!! CMAIL.CZ - NIKOLIV EMAIL.CZ)

3. POŠTOU jako DOPORUČENÝ DOPIS na adresu:

Ředitelka školy

Mgr. Alice Kozáková

ZŠ a MŠ při Fakultní nemocnici

alej Svobody 80

323 00 Plzeň

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pokud by bylo podání DOKLADŮ učiněno pomocí jiných technických prostředků

(např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5ti dnů ze strany zákonného zástupce

potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

B) KRITÉRIA K PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ: 

Děti jsou přijímány v tomto pořadí:

1.  s odkladem povinné školní docházky s trvalým bydlištěm v obci;

2.  v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s trvalým bydlištěm v obce;

3.  s odkladem povinné školní docházky s jiným trvalým bydlištěm;

4.  v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s jiným trvalým bydlištěm;

5.  podle věkuk celodenní docházce budou přijímány děti v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity školy s trvalým bydlištěm v obci;

6.  podle věkuk celodenní docházce budou přijímány děti v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity školy s jiným trvalým bydlištěm;

7.  podle věku k omezené docházce budou přijímány děti v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity školy s trvalým bydlištěm v obci;

8.  podle věku k omezené docházce budou přijímány děti v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity školy s jiným trvalým bydlištěm;

9.  v případě většího počtu zájemců, kteří splňují výše uvedená kritéria, bude přihlédnuto k věku dítěte, zaměstnanosti zákonných zástupců dítěte, k umístění staršího sourozence v zařízení.

Při rozhodování o přijetí dítěte bere ředitelka školy v úvahu jednotlivá kritéria ve výše uvedeném pořadí 1. – 9.

C) DOKLADY K PŘIJETÍ DÍTĚTE, KTERÉ MUSÍTE ZASLAT:

a) ZÁPISOVÝ LIST (prosím, vyplňte ČITELNĚ OBA LISTY) - KE STAŽENÍ str. 1 +  KE STAŽENÍ str. 2

b) PROHLÁŠENÍ (prosím, vyplňte ČITELNĚ) - KE STAŽENÍ 

c) KOPIE RODNÉHO LISTU

d) KOPIE OČKOVACÍHO PRŮKAZU

------------------------------------------------------------------------------

e) EVIDENČNÍ LIST vyplníte osobně

f) INFORMOVANÝ SOUHLAS obdržíte až osobně

g) RODNÝ LIST DÍTĚTE předložíte až osobně.

Více informací na http://www.msmt.cz/opatreni-k-zapisum-do-ms-pro-skolni-rok-2020-2021

Na Vaše děti se těší tým pedagogů, jejichž filozofií je laskavá důslednost, aby Vaše děti byly 

vybaveny kvalitními znalostmi a pozitivními emocionálními zkušenostmi :-)                                                                                                    

                                                                                                   Mgr. Alice Kozáková
                                                                                                       ředitelka školy                                                

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                    PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

INFORMACE K ORGANIZACI ZÁPISŮ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

V Plzni dne 26. 3. 2020

Vážení rodiče, 

v souvislosti s prevencí nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 situace vyžaduje organizovat zápisy

BEZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ I ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ. Po ukončení mimořádných opatření bude uspořádáno

setkání s dětmi a jejich zákonnými zástupci zaměřené na seznámení s prostředím školy, vzdělávacím programem, pedagogy

a prostory školy (motivační část). Zápisy se budou konat celý měsíc; tj. od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: 

PŘÍTOMNA JE ASISTENTKA ŘEDITELKY ŠKOLY V PONDĚLÍ a VE STŘEDU v době od 9,15 do 11,45 hod. 

VŠECHNY INFORMACE JSOU SDĚLENY NÍŽE:

A) ZPŮSOBY PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY = ZÁPISOVÉHO LISTU

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je PŘIHLÁŠKU = ZÁPISOVÝ LIST

možné DORUČIT následujícími ZPŮSOBY:

1. přes DATOVOU SCHRÁNKU ŠKOLY: xsgxq9n

2. E-MAILEM s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý e-mail):  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

(POZOR!!! CMAIL.CZ - NIKOLIV EMAIL.CZ)

3. POŠTOU jako DOPORUČENÝ DOPIS na adresu:

Ředitelka školy

Mgr. Alice Kozáková

ZŠ a MŠ při Fakultní nemocnici

alej Svobody 80

323 00 Plzeň

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pokud by bylo podání PŘIHLÁŠKY učiněno pomocí jiných technických prostředků

(např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5ti dnů ze strany zákonného zástupce

potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

B) PODMÍNKY PŘIJETÍ DÍTĚTE DO SPECIÁLNÍ TŘÍDY - tzv. ZDRAVOTNÍ TŘÍDY

- musí se jednat o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP)

- může se jednat o TYTO DIAGNÓZY:

a) SOUBĚŽNÁ POSTIŽENÍ VÍCE VADAMI

b) SVP vyplývající ze ZDRAVOTNÍHO STAVU DLOUHODOBÉHO CHARAKTERU

c) VADY ŘEČI, pokud vyžadují PODPŮRNÁ OPATŘENÍ

d) mírná TĚLESNÁ POSTIŽENÍ, pokud vyžadují PODPŮRNÁ OPATŘENÍ

(NEJSME BEZBARIÉROVÁ ŠKOLA)

e) PORUCHY CHOVÁNÍ, pokud vyžadují PODPŮRNÁ OPATŘENÍ (např. ADHD)

f) PORUCHY UČENÍ, pokud vyžadují PODPŮRNÁ OPATŘENÍ

C) DOKLADY K PŘIJETÍ DÍTĚTE DO SPECIÁLNÍ TŘÍDY - tzv. ZDRAVOTNÍ TŘÍDY

a) ZÁPISOVÝ LIST (prosím, vyplňte ČITELNĚ OBA LISTY) - KE STAŽENÍ 1 a KE STAŽENÍ 2

b) DOPORUČENÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY, Plzeň, Částkova 78

Telefon: 377 468 139

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

jedna z kontaktních osob pro naši školu: PhDr. Kateřina Lohrová, Ph. D.  

VZHLEDEM K SOUČASNÉ SITUACI NA DOPORUČENÍ POČKÁME - OBDRŽÍTE tzv. VÝZVU

nebo

c) DOPORUČENÍ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA (dále jen SPC), Plzeň

spolupracujeme s těmito:

1. SPC, Macháčkova 43, Plzeň, telefon: 377 539 337; +420 777 354 734; 

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

2. SPC pro děti s vadami řeči, Ke Špitálskému lesu 3, Plzeň, telefon: 377 260 069;

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VZHLEDEM SOUČASNÉ SITUACI NA  DOPORUČENÍ POČKÁME, OBDRŽÍTE tzv. VÝZVU

d) DOPORUČENÍ OD ODBORNÉHO LÉKAŘE (v případě, že se u dítěte jedná o závažné onemocnění;

příp. o ADHD a dítě je v péči pedopsychiatra)

e) INFORMOVANÝ SOUHLAS obdržíte až osobně

f) RODNÝ LIST DÍTĚTE předložíte až osobně.

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY - NUTNÉ DOKLADY:

a) ZÁPISOVÝ LIST (prosím, vyplňte ČITELNĚ OBA LISTY) - KE STAŽENÍ 1 a KE STAŽENÍ 2

b) ŽÁDOST O ODKLAD povinné školní docházky - KE STAŽENÍ

c) POSUDEK PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY nebo

POSUDEK SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA

d) POSUDEK ODBORNÉHO LÉKAŘE nebo KLINICKÉHO PSYCHOLOGA.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: pro rodiče, kteří nemají možnost stažení dokumentů, jsou k dispozici

VE VRÁTNICI FAKULTNÍ NEMOCNICE LOCHOTÍN - VCHOD "F" - hned VPRAVO. Vchod je hlídán;

nutné sdělit, že si jdete do vrátnice pro doklady (zvolíte jednu z variant: a) pro děti s odkladem PŠD; 

b) pro budoucí prvňáčky; c) pro žáky do autistické třídy). VŽDY SI VYŽÁDÁTE POUZE JEDEN DOKLAD

PRO JEDNO DÍTĚ. Paní asistentka bude každé pondělí a středu sledovat, zda je dostatek dokladů v obálkách.

 

Na Vaše děti se těší týmy speciálních pedagogů, jejichž filozofií je laskavá důslednost, aby Vaše děti byly 

vybaveny kvalitními znalostmi a pozitivními emocionálními zkušenostmi :-)                                                                                                    

                                                                                                   Mgr. Alice Kozáková
                                                                                                       ředitelka školy                                                                                     

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Plzni dne 19. 3. 2020

PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

INFORMACE K ORGANIZACI ZÁPISŮ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Vážení rodiče, 

na základě rozhodnutí MŠMT ze dne 18. 3. 2020 se zápisy budou konat v rozpětí doby od 1. dubna do 30. dubna 2020.

Záleží na rozhodnutí ředitelky/ředitele školy, jaký časový horizont určí.
Moje rozhodnutí: zápisy se budou konat celý měsíc; tj. od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

Připravuji pro Vás podrobné informace a materiály, nejpozději 27. 3. 2020 budete informováni.

V souvislosti s pandemií musím denně řešit ještě kvanta dalšího akutního.

Zatím posílám odkaz:

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021

                                                                                                    Mgr. Alice Kozáková
                                                                                                         ředitelka školy       

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Plzni dne 18. 3. 2020 

SDĚLENÍ ŘEDITELKY ŠKOLY V SOUVISLOSTI S UZAVŘENÍM ŠKOL DO ODVOLÁNÍ A 

V SOUVISLOSTI SE ZÁKAZEM NÁVŠTĚV DO FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ Z DŮVODU

PANDEMIE:

Přítomna je pouze asistentka ředitelky školy, která posílá VÝHRADNĚ e-mailem vyplněné

žádosti o ošetřovné - prosím, zajistěte si tento způsob  přijímání žádostí.

Předem je nutná telefonická domluva  v pondělí nebo ve středu v době od 9,15 do 11,45 hod. 

Prosím, připravte si rodné číslo dítěte, příp. volejte opakovaně - paní asistentka může být

v podatelně FN pro poštu.

Do kanceláře asistentky ředitelky školy platí přísný zákaz vstupu všech osob.

Přítomnost asistentky ředitelky školy DO ODVOLÁNÍ: PONDĚLÍ A STŘEDA: 9,00 hod. - 12,00 hod.

Ostatní dny můžete ohledně žádosti o ošetřovné kontaktovat třídní paní učitelky dle vaší vzájemné

domluvy (tzn. telefonicky nebo e-mailem). Dnes byly všechny třídní paní učitelky informovány.

Děkuji za pochopení.

                                                                                                     Mgr. Alice Kozáková
                                                                                                          ředitelka školy 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Plzni dne 16. 3. 2020

SDĚLENÍ ŘEDITELKY ŠKOLY V SOUVISLOSTI S UZAVŘENÍM ŠKOL DO ODVOLÁNÍ A 

V SOUVISLOSTI SE ZÁKAZEM NÁVŠTĚV DO FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ Z DŮVODU

PANDEMIE KORONAVIRU:

Asistentka ředitelky školy posílá e-mailem (nebo poštou na vyžádání přes e-mail) 

vyplněné žádosti o ošetřovné.

Předem je nutná telefonická domluva.

ÚŘEDNÍ HODINY do ODVOLÁNÍ: PONDĚLÍ a STŘEDA v době od 9,00 do 12,00 hod. 

Děkuji za pochopení.

                                                                                                     Mgr. Alice Kozáková
                                                                                                          ředitelka školy 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dny otevřených dveří a zápisy do 1. ročníků se budou konat. Jakmile bude zřejmé,

kdy školy zahájí výuku, budete ihned informováni o termínech.

Vyjdeme vstříc s více termíny.

                                                                                                      Mgr. Alice Kozáková
                                                                                                           ředitelka školy   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!!! NÍŽE UVEDENÉ ÚŘEDNÍ HODINY A TERMÍNY DO ODVOLÁNÍ NEPLATNÉ!!!
 

1. ÚŘEDNÍ HODINY na ředitelství školy (z organizačních důvodů je osobní jednání s ředitelkou školy

Mgr. Alicí Kozákovou nebo její asistentkou Janou Kyptovou možné vždy po telefonické domluvě
- tel. 377 103 138):

pondělí, středa - 8,00 hod. - 14,30 hod.

úterý, čtvrtek, pátek - 8,00 hod. - 13,00 hod.

 

2. DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ DO ZDRAVOTNÍCH TŘÍD na BORECH, LOCHOTÍNĚ, SLOVANECH

   3.2. a 5.2. 2020 od 10,00 hod. do 17,00 hod.

   9.3. a 11.3. 2020 od 10,00 hod. do 17,00 hod.

   

ŘÁDNÉ ZÁPISY DO 1. ROČNÍKŮ ZDRAVOTNÍCH TŘÍD na BORECH, LOCHOTÍNĚ, SLOVANECH:

 1.4.2020 a 7.4.2020 od 14,00 hod. do 18,00 hod.

VAŠE DÍTĚ LZE JEŠTĚ PŘIHLÁSIT V TERMÍNU OD 8.4.2020 DO 30.4.2020; PŘEDEM JE NUTNÁ TELEFONICKÁ DOMLUVA PODLE ZVOLENÉ LOKALITY:

Bory, Skupova 15:              úseková vedoucí Mgr. A. Bartošková - tel. 377 429 383

Lochotín, Manětínská 37:   úseková vedoucí Mgr. L. Feřsteková - tel. 377 531 353

Slovany, Brojova 14:           úseková vedoucí Mgr. M. Baťková - tel. 377 442 483

Více informací viz Novinky a Zdravotní třídy

ŘÁDNÉ ZÁPISY DO 1. ROČNÍKU AUTISTICKÝCH TŘÍD se konají výhradně s ředitelkou školy Mgr. Alicí

Kozákovou -  předem je vždy nutná telefonická domluva (377 103 138) od 1.4.2020.

Více informací viz Novinky a Autistické třídy

3. KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ (více informací viz Typy pracovišť)

a) KLINIKY FN - hospitalizované dítě je zařazeno na základě:

1. doporučení odborného lékaře dané kliniky FN

2. písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce

více informací viz Kliniky FN

b) AUTISTICKÉ TŘÍDY - dítě je přijato na základě:

1. doporučení odborného lékaře - pedopsychiatra MUDr. J. Rumlové

2. doporučení SPC, příp. i PPP

3. písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce

více informací viz Autistické třídy

c) ZDRAVOTNÍ TŘÍDY - dítě je přijato na základě:

1. doporučení odborného lékaře nebo dětského lékaře

2. doporučení PPP nebo SPC nebo obou zařízení

3. písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce

více informací viz Zdravotní třídy

d) MATEŘSKÁ ŠKOLA RESPIRAČNÍ - dítě je přijato na základě:

1. doporučení odborného lékaře

2. písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce

více informací viz MŠ respirační

4. DOKUMENTACE ŠKOLY včetně ŠVP a vnitřní směrnice k poskytování informací podle zákona č. 106/1999

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 k nahlédnutí u ředitelky školy.

5. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2016 a 2017 podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

 

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Plzeň, alej Svobody 80

alej Svobody 80, 323 00 Plzeň        tel/fax: 377 103 138

VÝROČNÍ ZPRÁVA

o poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

za rok 2019

Počet podaných žádostí o informace: 0

a) Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

c) Opis podstatných částí rozsudku soudu: 0

d) Výčet poskytnutých výhradních licencí: 0

e) Počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (řízení o sankcích) : 0

f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0

                                                                                                                           Mgr. Alice Kozáková

                                                                                                                                  ředitelka školy

   

V Plzni dne 31. 1. 2020

6. ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů: 

  (1)  Název

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Plzeň, alej Svobody 80 

 (2) Důvod a způsob založení

PO zřízena krajem, dle Školského zákona

 (3) Organizační struktura

viz Organizační schéma ZŠ a MŠ při FN Plzeň

 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů

nejsou

 (3b)Zřizované organizace

nejsou

 (4) Kontaktní spojení

 (4.1) Kontaktní poštovní adresa

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici
alej Svobody 80

323 00 Plzeň

 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici
alej Svobody 80

323 00 Plzeň

 (4.3) Úřední hodiny

8.00 – 14.30 (Po, St); 8.00 – 13.00 (Út, Čt, Pá) - nutné se předem objednat

 (4.4) Telefon

377 103 138 (stolní)

 (4.5) Čísla faxu

377 103 138 (fax)

 (4.6) Adresa internetové stránky

www.skola-pri-fn-plzen.cz (oficiální)

 (4.7) Adresa e-podatelny

není

 (4.8) Další elektronické adresy

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (oficiální)

 (5) Případné platby lze poukázat

68130-311/0100

 (6) IČ

49777629

 (7) DIČ

--- není plátcem DPH ---

 (8) Dokumenty

k nahlédnutí u ředitelky školy

 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů

v sekretariátu školy

 (8.2) Rozpočet

3.368.000,- Kč (provoz)

 (9) Žádosti o informace

viz směrnice dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

(10) Příjem žádostí a dalších podání

viz směrnice dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

(11) Opravné prostředky

viz směrnice dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

(12) Formuláře

v sekretariátu školy a u ředitelky školy

(13) Popisy postupů - návody pro řešení životních   situací

nejsou

(14) Předpisy

(14.1) Nejdůležitější používané předpisy

v sekretariátu školy a u ředitelky školy

(14.2) Vydané právní předpisy

nejsou

(15) Úhrady za poskytování informací

(15.1) Sazebník úhrad za poskytování informací

viz směrnice dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací

Výše úhrad KÚPK

(16) Licenční smlouvy

nejsou

(16.1) Vzory licenčních smluv

nejsou

(16.2) Výhradní licence

nejsou

(17) Výroční zpráva

dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Plzeň, alej Svobody 80

alej Svobody 80, 323 00 Plzeň        tel/fax: 377 103 138

 

Výroční zpráva

o poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

za rok 2020

Počet podaných žádostí o informace: 0

a) Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

c) Opis podstatných částí rozsudku soudu: 0

d) Výčet poskytnutých výhradních licencí: 0

e) Počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (řízení o sankcích): 0

f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0

                                                                                                                           Mgr. Alice Kozáková

                                                                                                                                  ředitelka školy

   

V Plzni dne 31. 1. 2021

 

6. ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů: 

 

  (1)  Název

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Plzeň, alej Svobody 80

 (2) Důvod a způsob založení

PO zřízena krajem, dle Školského zákona

 (3) Organizační struktura

viz Organizační schéma ZŠ a MŠ při FN Plzeň

 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů

nejsou

 (3b)Zřizované organizace

nejsou

 (4) Kontaktní spojení

 (4.1) Kontaktní poštovní adresa

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici
alej Svobody 80

323 00 Plzeň

 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici
alej Svobody 80

323 00 Plzeň

 (4.3) Úřední hodiny

8.00 – 14.30 (Po, St); 8.00 – 13.00 (Út, Čt, Pá) - nutné se předem objednat

 (4.4) Telefon

377 103 138 (stolní)

 (4.5) Čísla faxu

377 103 138 (fax)

 (4.6) Adresa internetové stránky

www.skola-pri-fn-plzen.cz (oficiální)

 (4.7) Adresa e-podatelny

není

 (4.8) Další elektronické adresy

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript (oficiální)

 (5) Případné platby lze poukázat

68130-311/0100

 (6)

49777629

 (7) DIČ

--- není plátcem DPH ---

 (8) Dokumenty

k nahlédnutí u ředitelky školy

 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů

v sekretariátu školy

 (8.2) Rozpočet

3.444.000,- Kč (provoz)

 (9) Žádosti o informace

viz směrnice dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

(10) Příjem žádostí a dalších podání

viz směrnice dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

(11) Opravné prostředky

viz směrnice dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

(12) Formuláře

v sekretariátu školy a u ředitelky školy

(13) Popisy postupů - návody pro řešení životních   situací

nejsou

(14) Předpisy

(14.1) Nejdůležitější používané předpisy

v sekretariátu školy a u ředitelky školy

(14.2) Vydané právní předpisy

nejsou

(15) Úhrady za poskytování informací

(15.1) Sazebník úhrad za poskytování informací

viz směrnice dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací

Výše úhrad KÚPK

(16) Licenční smlouvy

nejsou

(16.1) Vzory licenčních smluv

nejsou

(16.2) Výhradní licence

nejsou

(17) Výroční zpráva

dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů