Logo
Vytisknout tuto stránku

Úřední deska

1. ÚŘEDNÍ HODINY na ředitelství školy (z organizačních důvodů je osobní jednání s ředitelkou školy

Mgr. Alicí Kozákovou nebo její asistentkou Janou Kyptovou možné vždy po telefonické domluvě
- tel. 377 103 138):

pondělí, středa - 8,00 hod. - 14,30 hod.

úterý, čtvrtek, pátek - 8,00 hod. - 13,00 hod.

 

2. DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ DO ZDRAVOTNÍCH TŘÍD na BORECH, LOCHOTÍNĚ, SLOVANECH

   3.2. a 5.2. 2020 od 10,00 hod. do 17,00 hod.

   9.3. a 11.3. 2020 od 10,00 hod. do 17,00 hod.

   

ŘÁDNÉ ZÁPISY DO 1. ROČNÍKŮ ZDRAVOTNÍCH TŘÍD na BORECH, LOCHOTÍNĚ, SLOVANECH:

 1.4.2020 a 7.4.2020 od 14,00 hod. do 18,00 hod.

VAŠE DÍTĚ LZE JEŠTĚ PŘIHLÁSIT V TERMÍNU OD 9.4.2019 DO 30.4.2019; PŘEDEM JE NUTNÁ TELEFONICKÁ DOMLUVA PODLE ZVOLENÉ LOKALITY:

Bory, Skupova 15:              úseková vedoucí Mgr. A. Bartošková - tel. 377 429 383

Lochotín, Manětínská 37:   úseková vedoucí Mgr. L. Feřsteková - tel. 377 531 353

Slovany, Brojova 14:           úseková vedoucí Mgr. M. Baťková - tel. 377 442 483

 

Více informací viz Novinky a Zdravotní třídy

ŘÁDNÉ ZÁPISY DO 1. ROČNÍKU AUTISTICKÝCH TŘÍD se konají výhradně s ředitelkou školy Mgr. Alicí

Kozákovou -  předem je vždy nutná telefonická domluva (377 103 138) od 1.4.2019.

Více informací viz Novinky a Autistické třídy

3. KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ (více informací viz Typy pracovišť)

a) KLINIKY FN - hospitalizované dítě je zařazeno na základě:

1. doporučení odborného lékaře dané kliniky FN

2. písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce

více informací viz Kliniky FN

b) AUTISTICKÉ TŘÍDY - dítě je přijato na základě:

1. doporučení odborného lékaře - pedopsychiatra MUDr. J. Rumlové

2. doporučení SPC, příp. i PPP

3. písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce

více informací viz Autistické třídy

c) ZDRAVOTNÍ TŘÍDY - dítě je přijato na základě:

1. doporučení odborného lékaře nebo dětského lékaře

2. doporučení PPP nebo SPC nebo obou zařízení

3. písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce

více informací viz Zdravotní třídy

d) MATEŘSKÁ ŠKOLA RESPIRAČNÍ - dítě je přijato na základě:

1. doporučení odborného lékaře

2. písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce

více informací viz MŠ respirační

4. DOKUMENTACE ŠKOLY včetně ŠVP a vnitřní směrnice k poskytování informací podle zákona č. 106/1999

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 k nahlédnutí u ředitelky školy.

5. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2016 a 2017 podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

 

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Plzeň, alej Svobody 80

alej Svobody 80, 323 00 Plzeň        tel/fax: 377 103 138

VÝROČNÍ ZPRÁVA

o poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

za rok 2017

Počet podaných žádostí o informace: 0

a) Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

c) Opis podstatných částí rozsudku soudu: 0

d) Výčet poskytnutých výhradních licencí: 0

e) Počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (řízení o sankcích) : 0

f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0

                                                                                                                           Mgr. Alice Kozáková

                                                                                                                                  ředitelka školy

   

V Plzni dne 31. 1. 2018

6. ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů: 

  (1)  Název

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Plzeň, alej Svobody 80 

 (2) Důvod a způsob založení

PO zřízena krajem, dle Školského zákona

 (3) Organizační struktura

viz Organizační schéma ZŠ a MŠ při FN Plzeň

 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů

nejsou

 (3b)Zřizované organizace

nejsou

 (4) Kontaktní spojení

 (4.1) Kontaktní poštovní adresa

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici
alej Svobody 80

323 00 Plzeň

 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici
alej Svobody 80

323 00 Plzeň

 (4.3) Úřední hodiny

8.00 – 14.30 (Po, St); 8.00 – 13.00 (Út, Čt, Pá) - nutné se předem objednat

 (4.4) Telefon

377 103 138 (stolní)

 (4.5) Čísla faxu

377 103 138 (fax)

 (4.6) Adresa internetové stránky

www.skola-pri-fn-plzen.cz (oficiální)

 (4.7) Adresa e-podatelny

není

 (4.8) Další elektronické adresy

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (oficiální)

 (5) Případné platby lze poukázat

68130-311/0100

 (6) IČ

49777629

 (7) DIČ

--- není plátcem DPH ---

 (8) Dokumenty

k nahlédnutí u ředitelky školy

 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů

v sekretariátu školy

 (8.2) Rozpočet

3 360 tis. Kč (provoz)

 (9) Žádosti o informace

viz směrnice dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

(10) Příjem žádostí a dalších podání

viz směrnice dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

(11) Opravné prostředky

viz směrnice dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

(12) Formuláře

v sekretariátu školy a u ředitelky školy

(13) Popisy postupů - návody pro řešení životních   situací

nejsou

(14) Předpisy

(14.1) Nejdůležitější používané předpisy

v sekretariátu školy a u ředitelky školy

(14.2) Vydané právní předpisy

nejsou

(15) Úhrady za poskytování informací

(15.1) Sazebník úhrad za poskytování informací

viz směrnice dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací

Výše úhrad KÚPK

(16) Licenční smlouvy

nejsou

(16.1) Vzory licenčních smluv

nejsou

(16.2) Výhradní licence

nejsou

(17) Výroční zpráva

dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Plzeň, alej Svobody 80

alej Svobody 80, 323 00 Plzeň        tel/fax: 377 103 138

 

Výroční zpráva

o poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

za rok 2018

Počet podaných žádostí o informace: 0

a) Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

c) Opis podstatných částí rozsudku soudu: 0

d) Výčet poskytnutých výhradních licencí: 0

e) Počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (řízení o sankcích): 0

f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0

                                                                                                                           Mgr. Alice Kozáková

                                                                                                                                  ředitelka školy

   

V Plzni dne 31. 1. 2019

 

6. ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů: 

 

  (1)  Název

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Plzeň, alej Svobody 80

 (2) Důvod a způsob založení

PO zřízena krajem, dle Školského zákona

 (3) Organizační struktura

viz Organizační schéma ZŠ a MŠ při FN Plzeň

 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů

nejsou

 (3b)Zřizované organizace

nejsou

 (4) Kontaktní spojení

 (4.1) Kontaktní poštovní adresa

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici
alej Svobody 80

323 00 Plzeň

 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici
alej Svobody 80

323 00 Plzeň

 (4.3) Úřední hodiny

8.00 – 14.30 (Po, St); 8.00 – 13.00 (Út, Čt, Pá) - nutné se předem objednat

 (4.4) Telefon

377 103 138 (stolní)

 (4.5) Čísla faxu

377 103 138 (fax)

 (4.6) Adresa internetové stránky

www.skola-pri-fn-plzen.cz (oficiální)

 (4.7) Adresa e-podatelny

není

 (4.8) Další elektronické adresy

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript (oficiální)

 (5) Případné platby lze poukázat

68130-311/0100

 (6)

49777629

 (7) DIČ

--- není plátcem DPH ---

 (8) Dokumenty

k nahlédnutí u ředitelky školy

 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů

v sekretariátu školy

 (8.2) Rozpočet

3 315 tis. Kč 

 (9) Žádosti o informace

viz směrnice dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

(10) Příjem žádostí a dalších podání

viz směrnice dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

(11) Opravné prostředky

viz směrnice dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

(12) Formuláře

v sekretariátu školy a u ředitelky školy

(13) Popisy postupů - návody pro řešení životních   situací

nejsou

(14) Předpisy

(14.1) Nejdůležitější používané předpisy

v sekretariátu školy a u ředitelky školy

(14.2) Vydané právní předpisy

nejsou

(15) Úhrady za poskytování informací

(15.1) Sazebník úhrad za poskytování informací

viz směrnice dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací

Výše úhrad KÚPK

(16) Licenční smlouvy

nejsou

(16.1) Vzory licenčních smluv

nejsou

(16.2) Výhradní licence

nejsou

(17) Výroční zpráva

dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů